Uutinen

Osallistu koulutukseen sosiaalihuollon ilmoitusvelvollisuudesta

Talentia järjestää jäsenilleen koulutuksen sosiaalihuollon ilmoitusvelvollisuudesta. Mistä ilmoitusvelvollisuudessa on kyse? Miten käsitellä työpaikalla asiakasta koskevaa epäkohtaa? Mitkä ovat ilmoituksen tehneen työntekijän oikeussuojakeinot?

Näistä ja monesta muusta ilmoitusvelvollisuuteen liittyvästä asiasta saat tietää 13.12. klo 18–19 verkossa järjestettävässä koulutuksessa. Tilaisuuteen voi lähettää 9.12.2022 mennessä ennakkokysymyksiä, joita käsitellään mahdollisuuksien mukaan koulutuksen aikana.

Alustajana toimii ylitarkastaja Annina Sadeoja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Tilaisuus nauhoitetaan ja tapahtumaan ilmoittautuneiden on mahdollista katsoa sitä viikon ajan (14.12.–20.12.).

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.12.2022.

> Ilmoittaudu mukaan

edit. 25.10.2022 muutettu viimeistä ilmoittautumispäivää