Uutinen

Myös perhevapailla olleille oikeus vuoden 2018 KVTES-kertaerään

Tasa-arvovaltuutetun lausunnon perusteella vuoden 2018 kertaerän maksuperusteisiin on sovittu muutos. Muutos koskee niitä KVTES:n piirissä olleita työntekijöitä ja viranhaltijoita, jotka perhevapaiden takia eivät ole saaneet kertaerää tammikuussa 2019. Uuden määräyksen mukaan riittää, että yksikin perhevapaapäivä sijoittuu tarkastelujaksolle 3.9-18.11.2018 ja muut kertaerän myöntämisen edellytykset täyttyvät. Perhevapaalla tarkoitetaan äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaata.

– Tämä on tärkeä muutos tasa-arvon kannalta ja olen iloinen, että myös perhevapaalla olleet saavat nyt kertaerän, sanoo Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen.

Lähtökohtaisesti työnantajan on selvitettävä oma-aloitteisesti, onko työpaikalla perhevapaita pitäneitä, joille ei ole maksettu kertaerää, mutta joille muutoksen myötä kuuluu kertaerä.

Työntekijän kannattaa olla yhteydessä suoraan työnantajaan, mikäli kertaerää ei ole maksettu seuraavan mahdollisen palkanmaksupäivän yhteydessä.  Tarvittaessa oikeus kertaerään selvitetään luottamusmiehen kanssa.

Mikäli työntekijä ei enää palvelusuhteessa kuntaan, niin hänen kannattaa olla yhteydessä ao. kunnan/kuntayhtymän palkanlaskentaan. Työnantaja tarvitsee tilitiedot ja voimassa olevan verokortin kertaerän suorittamista varten.

Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % koko palkasta. Sen edellytyksenä on, että työntekijän/viranhaltijan palvelussuhde on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka. Lisäksi ko. ajanjaksolle on sijoituttava vähintään yksi palkallinen päivä tai perhevaapapäivä.