Uutinen

Liittovaltuusto kokoontui: Poikkeusaikojen jälkeen tulevaisuuden Talentia rakennetaan yhdessä

Valtuuston etäkokous 2021

Talentian liittovaltuusto kokoontui kuluneena viikonloppuna 24.4.–25.4. ajan hengen mukaisesti etänä.

Kokouksessa käytiin läpi tulevien sopimusneuvottelujen tilanne ja kuultiin hallituksen selonteko vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi Talentian hallitukseen valittiin varhaiskasvatuksen lähiesimies, sosionomi (ylempi AMK) Leena-Kaisa Lehti tehtävästä eronneen Johanna Rantasen tilalle. Hallitukseen varajäseneksi valittiin projektiasiantuntija, lehtori, YTL Matti Heikkinen.

Vuosi 2020 alkoi Talentiassa varsin kivisissä sopimusneuvotteluissa, joiden seurauksena saatiin yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, Kiky-tunnit poistuivat ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö saa oman erillisen sote-sopimuksen ja varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät OVTES-sopimukseen 1.9.2021 alkaen.

Mennyttä vuotta väritti merkittävästi maailmanlaajuinen koronapandemia, joka kosketti voimakkaasti Talentian jäseniä ja heidän työtään.

– Epävarmuus ja kuormitus työelämässä kohosi koronaepidemian seurauksena. Keväällä oli huoli suojavarusteiden riittävyydestä. Muuttuvat työjärjestelyt, lomautukset ja yt-neuvottelut aiheuttivat epävarmuutta laajasti sosiaalipalveluissa julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä varhaiskasvatuksessa. Tämä kaikki näkyi luonnollisesti myös meillä Talentiassa jäsenneuvonnassa, sanoo puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia kasvaa

Poikkeusajoista huolimatta Talentia pysyi kasvu-uralla myös viime vuonna. Kokonaisjäsenmäärä on kasvanut vuosien 2007–2019 aikana 36 %. Vuoden 2020 lopulla jäseniä oli reilu 26 000.

– Meidän tehtävämme Talentiana on toimia jokaisen jäsenemme kumppanina työelämässä, ajaa ja valvoa korkeasti koulutettujen sosiaalialan ammattilaisten palkkauksellisia ja ammatillisia etuja. Tekemämme työ tuottaa tulosta ja edelleen niin opiskelijat kuin työssä olevat luottavat meihin ja liittyvät ja pysyvät jäsenenä. Teemme kaikkemme, että olemme luottamuksen arvoisia, Jenni Karsio sanoo.

Vuoden 2020 tilikauden tulos oli reilu miljoona euroa ylijäämäinen suotuisan jäsenkehityksen ja koronapandemiasta johtavan toimintojen rajoittamisen vuoksi. Koronapandemiasta johtuen monet tapahtumat ja koulutukset jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään verkkoon, mistä johtuen rahaa säästyi arvioitua enemmän.

Tulevaisuuden Talentia rakennetaan yhdessä

Koronan ohella Talentiassa koettiin suuria muutoksia. Keväällä järjestettiin valtuustovaalit ja syksyllä valittiin järjestön uudeksi puheenjohtajaksi Jenni Karsio pitkään järjestöä johtaneen Tero Ristimäen jäädessä eläkkeelle.

Vuotta 2021 Talentia katsoo toiveikkaasti, vaikka koronan aiheuttamia jälkiä tullaan korjaamaan vielä pitkään ja korjaustyössä etulinjassa ovat sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Tulevaisuuden Talentiaa rakennetaan vuonna 2021 Talentian strategiaa uudistamalla yhdessä jäsenten kanssa.

– Aiomme aktivoida vielä tämän kevään aikana kaikki 26 000 jäsentämme osallistumaan Talentian strategian tekemiseen. Olemme myös toiveikkaita, että koronapandemia viimein helpottaa rokotusten myötä, ja pääsemme syksyllä järjestämään toimintaamme hybridinä, jossa halukkaille on mahdollisuus kohdata kasvotusten.

Liittovaltuusto on Talentian korkein päättävä elin, johon kuuluu 56 varsinaista jäsentä ja 62 varajäsentä. Seuraavan kerran valtuusto kokoontuu 20.–21.11.2021.

>> Tutustu liittovaltuustoon