Uutinen

Kuntasovittelussa käsittelyssä pääsopimus – keskustelu kiky-tuntien poistamisesta jatkuu huomenna

Sovittelu kuntien palkansaajien palkoista ja työehdoista jatkui torstaina 23. huhtikuuta.

Neuvotteluosapuolet käsittelivät valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla jälleen kunta-alan sopimusjärjestelmää määrittävää pääsopimusta.

Tehy ja Super ovat vaatineet sote-sopimusta. JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kumoaa väitteet, että JUKO vastustaisi sopimusta.

– Emme vastusta sopimusta, mutta sotesopimus ei ole itsetarkoitus, vaan se, miten sotehenkilöstön palvelussuhteen ehtoja päästään kehittämään. Kunnallista pääsopimusta uudistettaessa on luontevaa neuvotella myös sote-sopimuksesta ja siitä, mitä ammattiryhmiä sen piiriin kuuluu.

– Jos hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus toteutuu maakuntamallin mukaisena, sote-sopimus tulee melkeinpä automaattisesti, kun maakuntiin siirtyy nimenomaan sote- ja pelastustoimen henkilöstöä.

JUKOlle on keskeistä, että pääsopimusta uudistettaessa varhaiskasvatuksen opettajien opettajuus tunnustetaan vihdoin ja heidät siirretään opettajien sopimukseen (OVTES).

– Haluamme myös varmistaa, että yhteinen pääneuvotteluryhmä koordinoi jatkossakin sopimusneuvotteluja ja yleisiä palvelussuhteen ehtoja. Muita muutoksia sopimusjärjestelmän rakenteisiin ei tarvita, Löfgren toteaa.

Huomenna perjantaina 24. huhtikuuta sovittelu jatkuu kiky-tuntien poistosta. Pääsopimukseen sovittelussa palataan sunnuntaina. Silloin neuvotelaan myös palkankorotuksista.

JUKO tavoittelee vajaan parin vuoden pituista sopimusta, vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, kiky-tuntien poistamista ja poikkeusaikaan perustuvaa kompensaatiota.

– Olemme sitoutuneet hakemaan ratkaisua vappuun mennessä, Löfgren kertoo.

Kuntasektorin sopimusneuvotteluihin ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Kaikki kunnan virka- ja työehtosopimukset päättyivät 31. maaliskuuta. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet sopimukset on hyväksytty.

Joka kolmas kunnissa työskentelevä kuuluu johonkin akavalaiseen liittoon ja on JUKOn sopimusten piirissä.

JUKO neuvottelee

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Toistaiseksi sopimukset on saatu yliopistoille, valtiolle ja Kansallisgallerialle. Neuvottelut jatkuvat Avainta-aloilla ja Työterveyslaitoksella. Kirkon neuvottelut ovat sovittelussa.

Seuraa www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

>> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla.