Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut


Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti. Tällä sivulla voit seurata neuvottelujen etenemistä uusista työ- ja virkaehtosopimuksista.

Talentia tavoittelee palkankorotuksia ja kiky-tunteja pois

Talentian jäsenten työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Talentia vaatii sopimusneuvotteluissa, että sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden palkkoja nostetaan kunta-alalla useamman sopimuskierroksen kattavalla palkkaohjelmalla. Kunta-alan lisäksi myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla on toteutettava palkkaohjelma ja jatkettava palkkaeron kuromista umpeen verrattuna kunta-alan palkkoihin.

Talentia edellyttää, että työajan pidennys tulee poistaa sopimuksista ennen kuin tulevissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa päästään neuvottelemaan palkoista ja muista työehdoista.

Nyt on naisten vuoro (13.9.2019)
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet yhtenäistettävä (19.9.2019)

Talentialaisten edustus työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa

Julkisen sektorin (kunta, valtio, kirkko, AVAINTA) työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee talentialaisten puolesta akavalaisten liittojen ja yhteenliittymien neuvottelujärjestö JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö). Talentia vie jäsenistönsä kannalta tärkeät neuvottelutavoitteensa JUKOn tietoon neuvottelukunnan ja hallituksen työskentelyssä, jossa Talentialla on edustajansa.

Julkisen sektorin neuvottelujen etenemistä voit seurata myös JUKOn verkkosivuilta sekä JUKOn Facebook-sivulla ja JUKOn Twitter-tilillä.

Talentia neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa. Terveyspalvelualan Unioni, johon Talentia kuuluu, neuvottelee yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä sopimusneuvotteluista

Miksi neuvotteluista tulee niin vähän tietoa? Mitä tarkoittaa sopimukseton tila? Kuka hyväksyy neuvottelutulokset? Näihin ja moniin muihin sopimusneuvotteluihin liittyviin kysymyksiin löydät vastaukset täältä.


Seuraa neuvotteluita

Voit tällä sivulla seurata sopimusneuvotteluiden etenemistä eri sektoreilla:

Kunta-ala
Yksityinen sosiaalipalveluala
Yksityinen terveyspalveluala
Muut (järjestöt, kirkko, valtio, yliopistot, Avainta)

Kunta-alan neuvottelut

Akava, JUKO, YTN: Budjettiriiihen päätöksillä luodaan pohja neuvottelukierroksen onnistumiselle (17.9.2019)


Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut


Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelut


Muut (Järjestöt, Kirkko, Valtio, Yliopistot, Avainta)

Akava, JUKO, YTN: Budjettiriiihen päätöksillä luodaan pohja neuvottelukierroksen onnistumiselle (17.9.2019)

 

Jaa sivu