Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut


Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti. Tällä sivulla voit seurata neuvottelujen etenemistä.

Talentia tavoittelee kaikilla sopimusaloillaan palkankorotuksia

Talentian jäsenten työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Nyt käynnissä olevissa sopimusneuvotteluissa Talentia tavoittelee kaikilla sopimusaloillaan palkankorotuksia, jotka turvaavat ostovoiman. Tason on oltava vähintään sama kuin vientialoilla.

Talentian tavoitteet sopimusneuvotteluissa

Talentialaisten edustus työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa

Julkisen sektorin (kunta, valtio, kirkko, AVAINTA) työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee talentialaisten puolesta akavalaisten liittojen ja yhteenliittymien neuvottelujärjestö JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö). Talentia vie jäsenistönsä kannalta tärkeät neuvottelutavoitteensa JUKOn tietoon neuvottelukunnan ja hallituksen työskentelyssä, jossa Talentialla on edustajansa.

Talentia neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen Sosiaalialan Työnantajaliiton kanssa. Terveyspalvelualan Unioni, johon Talentia kuuluu, neuvottelee yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen Terveyspalvelualan Työnantajaliiton kanssa.


Kunta-alan neuvottelut

Kunta-alan sopimukset sanottiin irti (28.11.2017)


Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut käynnistyivät 29.11. Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi neuvotteluosapuolten tavoitteita ja sovittiin seuraavat neuvotteluajat.


Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelut

Neuvottelut ovat käynnissä.


Avainta

Neuvottelut ovat käynnissä.


Muut (Järjestöt, Kirkko, Valtio, Yliopistot)

Virka- ja työehtosopimusneuvottelut vauhtiin myös kirkon sektorilla (22.11.2017)

Yliopistojen työehtosopimusneuvottelut polkaistiin käyntiin (21.11.2017)

Valtion työmarkkinalaitos ja palkansaajien pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut (20.11.2017)

Jaa sivu