Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut


Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti. Tällä sivulla voit seurata neuvottelujen etenemistä uusista työ- ja virkaehtosopimuksista.

Talentia tavoittelee palkankorotuksia ja kiky-tunteja pois

Talentian jäsenten työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Talentia vaatii sopimusneuvotteluissa, että sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden palkkoja nostetaan kunta-alalla useamman sopimuskierroksen kattavalla palkkaohjelmalla. Kunta-alan lisäksi myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla on toteutettava palkkaohjelma ja jatkettava palkkaeron kuromista umpeen verrattuna kunta-alan palkkoihin.

Talentia edellyttää, että työajan pidennys tulee poistaa sopimuksista ennen kuin tulevissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa päästään neuvottelemaan palkoista ja muista työehdoista.

Nyt on naisten vuoro (13.9.2019)
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet yhtenäistettävä (19.9.2019)

Talentialaisten edustus työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa

Julkisen sektorin (kunta, valtio, kirkko, AVAINTA) työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee talentialaisten puolesta akavalaisten liittojen ja yhteenliittymien neuvottelujärjestö JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö). Talentia vie jäsenistönsä kannalta tärkeät neuvottelutavoitteensa JUKOn tietoon neuvottelukunnan ja hallituksen työskentelyssä, jossa Talentialla on edustajansa.

Julkisen sektorin neuvottelujen etenemistä voit seurata myös JUKOn verkkosivuilta sekä JUKOn Facebook-sivulla ja JUKOn Twitter-tilillä.

Talentia neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa. Terveyspalvelualan Unioni, johon Talentia kuuluu, neuvottelee yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa.


Seuraa neuvotteluita

Voit tällä sivulla seurata sopimusneuvotteluiden etenemistä eri sektoreilla:

Kunta-ala
Yksityinen sosiaalipalveluala
Yksityinen terveyspalveluala
Muut (järjestöt, kirkko, valtio, yliopistot, Avainta)

Kunta-alan neuvottelut

Akava, JUKO, YTN: Budjettiriiihen päätöksillä luodaan pohja neuvottelukierroksen onnistumiselle (17.9.2019)


Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut


Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelut


Muut (Järjestöt, Kirkko, Valtio, Yliopistot, Avainta)

Akava, JUKO, YTN: Budjettiriiihen päätöksillä luodaan pohja neuvottelukierroksen onnistumiselle (17.9.2019)


UKK – Usein kysytyt kysymykset neuvotteluista

 • Mihin sopimuksiin Talentian jäsenet kuuluvat?
 • Ketkä neuvottelevat Talentian jäsenten työ- ja virkaehtosopimuksista?
 • Mistä neuvotellaan?
 • Mitä Talentia tavoittelee neuvotteluissa?
 • Miten neuvottelut etenevät?
 • Miksi neuvotteluista tulee niin vähän tietoa?
 • Mitä tarkoittaa sopimukseton tila?
 • Kuinka kauan sopimukseton tila voi jatkua?
 • Mikä on työtaistelu?
 • Miten työtaistelusta päätetään?
 • Kuka hyväksyy neuvottelutulokset?

 

Mihin sopimuksiin Talentian jäsenet kuuluvat?

Talentian jäsenistä suurin osa kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin, KVTESiin. Sen lisäksi osa kuuluu yksityisten sosiaalipalveluiden työehtosopimukseen, valtion ja kirkon työehtosopimuksiin tai Avaintan Avaintesiin.

 

Ketkä neuvottelevat Talentian jäsenten työ- ja virkaehtosopimuksista?

Talentian neuvottelujärjestö JUKO on kuntien, valtion, kirkon ja yliopistojen pääsopijajärjestö. Se neuvottelee kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta, KVTESista, Avaintesista sekä valtion ja kirkon työehtosopimuksista.

Talentia neuvottelee itse yksityisten sosiaalipalveluiden työehtosopimuksesta.

Talentia kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin, joka neuvottelee terveyspalvelualan työehtosopimuksesta.

 

Mistä neuvotellaan?

Työehtosopimukset käsittelevät palvelussuhteen, eli työ- tai virkasuhteen, etuja. Tietyt palvelusuhteen ehdot on sovittu työehtosopimuksissa, ja pyrimme parantamaan näitä ehtoja.

Neuvotteluissa päällimmäisinä ovat palkka- ja työaikakysymykset. Esimerkiksi lomarahoista ja äitiys- ja isyysloman palkallisuudesta on sovittu ainoastaan työehtosopimuksessa, eikä niitä ole määrätty laissa.

 

Mitä Talentia tavoittelee neuvotteluissa?

Eri kierroksilla painotetaan eri asioita, mutta palkkaus ja työaika ovat aina esillä. Tavoitteet neuvotteluihin tulevat kentältä – tietyt tarpeet nousevat jäsenistöstä yksittäisten tapausten myötä. Ennen neuvotteluita tavoitteet käsitellään Talentiassa. Ehtojen heikkenemistä pyritään estämään.

 

Miten neuvottelut etenevät?

Kun työehtosopimuksen päätös lähestyy, sovitaan neuvotteluja yhä useampia. Molemmat sopijaosapuolet työnantajan ja työntekijän taholta ovat paikalla. Neuvottelijat pyrkivät saamaan aikaan yhteisymmärryksen. Neuvottelutulos eritellään hallinnoille, jotka päättävät joko hyväksyä tai hylätä sen.

 

Miksi neuvotteluista tulee niin vähän tietoa?

Neuvotteluiden tuloksista on melkein mahdotonta tiedottaa ennen kuin niistä sovittu, koska mitään konkreettista päätöstä ei ole vielä tarjolla. Yleiskulusta voidaan kuitenkin tiedottaa.

 

Mitä tarkoittaa sopimukseton tila?

Kun työehtosopimusten irtisanomisaika on päättynyt, alkaa sopimukseton tila, ellei uusia sopimuksia ole tähän mennessä solmittu. Sopimuksettoman tilan aikana sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, mikä tarkoittaa, että työtaistelut eli lakot ovat mahdollisia – ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.

 

Kuinka kauan sopimukseton tila voi jatkua?

Periaatteessa kuinka kauan vain, mutta työntekijöiden puolelta tuleva paine, kuten työtaistelu, usein jouduttaa neuvottelujen etenemistä.

 

Mikä on työtaistelu?

Työtaistelu on tilanne, jossa työnantaja- ja työntekijäosapuolet eivät pääse sopimukseen työehdoista, jolloin työtaistelu toimii painostuskeinona sopuun pääsemiseksi.

Ylityökielto, matkustuskielto, vuoronvaihtokielto, ulosmarssi ja lakko ovat erilaisia työtaistelun muotoja. Lakko ja joukkoirtisanoutuminen ovat näistä viimeisiä vaihtoehtoja.

 

Miten työtaistelusta päätetään?

Talentia päättää työtaistelusta omien sääntöjensä mukaisesti. Jäsen on suojeltu vain osallistuessaan työtaisteluun Talentian päätöksestä.

Talentian jäsenen osallistuminen työtaisteluun on laillista vain, jos se tapahtuu Talentian päätöksestä.

Lyhytaikaisista toimista päättää usein Talentian hallitus, pidempiaikaiset menevät valtuuston käsittelyyn.

 

Kuka hyväksyy neuvottelutulokset?

Talentian valtuusto hyväksyy neuvottelutulokset Talentian osalta. Myös muiden sopijaosapuolten on hyväksyttävä tulos.

Jaa sivu