Uutinen

Kuntasovittelussa käsiteltiin pääsopimusta

JUKO tavoittelee pääsopimuksen uudistamista siten, että kuntasektorin sopimusalojen koordinaatio toimii jatkossakin ja että jukolaisten ammattiryhmien edunvalvonta vahvistuu.

Kunta-alan sovittelussa jatkettiin tänään vääntöä pääsopimuksen uudistamisesta. Pääsopimuksen käsittelyä jatketaan sunnuntaina, jolloin saadaan tarkempaa selvitystä kuntatyönantajan tavoitteista. Myös pääsopimuksen uudistamisen aikataulua ja eri muutosten kiireellisyyttä selvitetään sunnuntaina.

– Pääsopimusta tulee uudistaa niin,  että kuntasektorin sopimusalojen välinen koordinaatio toimii jatkossakin ja että jukolaisten ammattiryhmien edunvalvonta vahvistuu, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Luukkainen korostaa, että ainakin kahden ehdon tulee toteutua pääsopimusta uudistettaessa.

– Varhaiskasvatuksen opettajat tulee siirtää KVTES-sopimuksesta OVTES-sopimukseen. Lisäksi mahdollisen SOTE-sopimuksen soveltamisalan ja rakenteen tulee tukea myös sote-alueen jukolaisten ammattiryhmien eli soten asiantuntijoiden ja esimiesten edunvalvontaa.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johtamassa sovittelussa JUKOa edustavat toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).
Kunnan sopimusneuvotteluihin ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Kaikki kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset päättyivät 31. maaliskuuta. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet virka- ja työehtosopimukset on hyväksytty.

Joka kolmas kunnissa työskentelevä kuuluu akavalaiseen liittoon ja on JUKOn sopimusten piirissä.

JUKO neuvottelee

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Toistaiseksi sopimukset on saatu yliopistoille, valtiolle ja Kansallisgallerialle. Neuvottelut jatkuvat Avainta-aloilla ja Työterveyslaitoksella. Kirkon neuvottelut ovat sovittelussa.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

>> Seuraa neuvotteluita Talentian sivuilla. 

Lisätiedot
• JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi / Twitter @OlliLuukkainen

• JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798
maria.lofgren@juko.fi / Twitter @marialofg