Tiedote

Korona lisää sosiaalihuollon asiakkaiden avun tarvetta – kuntien on tarkistettava varautumissuunnitelmansa 

Kansainvälis sosiaalityön päivää vietetään tänään 17.3.2020 koronan varjossa. Päivän tarkoituksena on ollut tuoda tempauksin, juhlallisuuksin ja keskustelunavauksin näkyviin tärkeää yhteiskunnallista työtä tekevät sosiaalialan ammattilaiset. He ovat merkittävä ryhmä, joiden työ edistää yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta.  

– Nyt globaalin koronakriisin keskellä haluamme kiittää jäseniämme ja kaikkia alan ammattilaisia heidän tekemästään tärkeästä työstä.  Monet ihmiset kokevat pelkoa juuri nyt ja sosiaalialan korkeakoulutettujen asiantuntemukselle on kysyntää, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. 

Sosiaalihuollon tarve kasvaa 

Talentia muistuttaa, että korona tulee aiheuttamaan laajaa taloudellista ahdinkoa, ja tarve sosiaalihuollon palveluille ja toimeentulotuelle lisääntyy. On odotettavissa, että ruuhkat kasvavat sekä Kelassa että kunnissa, kun yhä useampi tarvitsee apua toimeentulonsa turvaamiseen.  

–  Kuntien on tarkistettava varautumissuunnitelmansa pikaisesti ja toimintaohjeiden on oltava selkeitä niin työntekijöille kuin asiakkaille. On työnantajan velvollisuus päättää, miten ihmisistä pystytään poikkeustilanteessa huolehtimaan. Tätä vastuuta ei voi vierittää työntekijöiden harteille, sanoo Tero Ristimäki. 

Lapsia ei saa jättää heitteille 

Kun koulut suljetaan, on muistettava, että osa lapsista ja nuorista elää turvattomissa olosuhteissa.  

–  Meillä jää ainakin kuukaudeksi kymmeniätuhansia lapsia vaille turvallista, valvottua päiväohjelmaa, mikä heikentää näiden lasten tilannetta entisestään. Heidän kasvunsa ja kehityksensä on turvattava ja varmistettava myös heidän vanhempiensa jaksaminenErityisesti nyt meidän on huolehdittava myös kaikkein haavoittuvimmista, Tero Ristimäki sanoo.  

Juhlapäivän kunniaksi sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tarjonnut perinteisesti kakkukahvit talentialaisilla työpaikoilla, ja tänäkin vuonna yli tuhat työpaikkaa tilasi Talentialta kakun.  Koronavirustilanteen vuoksi kakkukahvien järjestäminen ei onnistu perinteiseen tapaan, ja Talentia suosittaakin, että työpaikat noudattavat viranomaisten ohjeita tilaisuuksien järjestämisessä. Kakkutilaisuudet on myös mahdollista järjestää myöhemminkin, kuitenkin viimeistään 30.9.2020 mennessä.  

Lisätietoja: 

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 5832 657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 

>> Lue lisää sosiaalityön päivästä

>> Lue sosiaalityön päivän historiasta 

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.