Uutinen

Julkisalojen riihiterveiset: Työvoimapula syvenee, tutkimus surkastuu ja veronmaksajien palvelut vaarantuvat – tätä kaikkea seuraa suunnitelluista menoleikkauksista

Sininen taustakuva
JUKOn työmarkkinaneuvotteluissa edustamien toimialojen budjeteista on lähdössä lähes 80 miljoonaa euroa, jos tavoite leikata tieteestä ja tutkimuksesta 40 miljoonaa toteutuu ja poliisin ensi vuoden budjetti jää 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Lähes 200 000:ta julkisalojen akavalaista palkansaajaa edustava neuvottelujärjestö JUKO arvioi, että syyskuun budjettiriiheen esitetyt leikkaukset ovat nykyolosuhteissa poikkeuksellisen huonosti kohdennettuja ja mitoitettuja.

– Työmarkkinaneuvotteluissa edustamiemme toimialojen budjeteista on lähdössä lähes 80 miljoonaa euroa, jos tavoite leikata tieteestä ja tutkimuksesta 40 miljoonaa toteutuu ja poliisin ensi vuoden budjetti jää 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen painottaa.

– Nämä ratkaisut vaikuttaisivat monella tapaa Suomen tulevaisuuteen. Valtiovarainministeriön ehdotus tutkimusleikkauksista heikentäisi koko innovaatio-, osaamis- ja koulutusketjuamme. Poliisiin kohdistuva budjettivaje puolestaan näkyy oikeusvaltiomme toiminnassa ja kansalaisten perusturvallisuudessa.

Koko sote-ala uhkaa näivettyä

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren JUKOsta huomauttaa, että huolimatta koronan pelättyä vähäisemmiksi jääneistä talousvaikutuksista edessä on sote-, kasvatus- ja opetusalojen työvoimapulan ja korona-aikana syntyneen sosiaalisen ja oppimisvelan korjaaminen.

– Julkisessa terveydenhuollossa arvioidaan olevan noin tuhat lääkäriä liian vähän ja koko sosiaali- ja terveysala on vaarassa näivettyä resurssien puutteeseen. Osaajapula on todellinen ja syvenee vuosikymmenen lopussa eläköitymisten vuoksi. Sama uhkaa myös varhaiskasvatusta, erityisopetusta ja ammatillista koulutusta.

– Raskas työ ja vastuu, matala palkka ja liian vähäinen henkilöstömäärä eivät houkuttele alalle. Miten käy yhdenvertaisten palvelujen, jos julkisen sektorin kiinnostavuus työnantajana heikkenee?

Muiden muassa JUKOn julkisella sektorilla edustamat lääkärit, hammaslääkärit, sosiaalityöntekijät, psykologit, puheterapeutit, ylihoitajat ja varhaiskasvatuksenopettajat työskentelevät aloilla, joilla työvoiman kysyntä ylittää tarjonnan.

– Terveisemme ovat selkeät. Palkkauksen ja henkilöstömitoituksen korjaaminen edellyttää lisää rahaa. Nämä ja työolojen parantaminen maksavat itsensä takaisin parempana palveluna ja tuloksellisuutena, JUKOn Löfgren tähdentää.

JUKO julkaisi tiedotteen 30.8.2021 klo 7.00

>> Tutustu Talentian budjettiriihitavoitteisiin