Tiedote

JUKO: Kiky ja palkkaohjelma esillä kunta-alan neuvotteluissa

Palkkaohjelmalla tulee varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta.

Kiky-työajanpidennys puhutti tänäänkin kunta-alan pääneuvotteluryhmän tapaamisessa.

-Tilannekuva siitä, että muilla aloilla saavutetut ratkaisut heijastuvat kuntasektorille, näyttää tässä vaiheessa realismilta, arvioi JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Yksityisen sektorin aloilla kiky-tunnit ovat poistuneet vaikeiden neuvotteluiden tai sovittelun jälkeen. Tilalle on kuitenkin tullut muita ehtoja, joissa on niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta heikennyksiä ja parannuksia.

Palkkaohjelma edistämään samapalkkaisuutta

Myös JUKOlle tärkeä palkkaohjelmatavoite oli esillä neuvottelutapaamisessa. JUKOn mielestä palkkaohjelmalla tulee varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta.

– Palkkaohjelmalla varmistetaan, ettei kuntasektorin ansiokehitys jää jälkeen yksityisen sektorin ansiokehityksestä. Lisäksi palkkaohjelman avulla tulee edistää samapalkkaisuutta verrattaessa eri koulutusaloja edustavia, samalla vaativuustasolla olevia tehtäviä, listaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Teknisen sopimuksen osalta neuvottelut eivät ole vielä alkaneet. JUKO vaati, että neuvottelut pitää saada nopeasti käyntiin.

Kokouksessa pohdittiin myös KunTeko-hankkeen jatkoa ja työelämän kehittämisen muita jatkotoimia osana neuvoteltavaa sopimusratkaisua.

Neuvotteluja jatketaan kunta-alan pääryhmässä perjantaina 13.3. klo 8.30.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Lisätiedot:

• JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi / Twitter @OlliLuukkainen

• JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798
maria.lofgren@juko.fi / Twitter @marialofg

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

>> Seuraa neuvotteluita Talentian sivuilla

Talentia käyttää neuvotteluista aihetunnistetta #nytonnaistenvuoro