Uutinen

Hyvinvointialueiden ja kuntien kertapalkkiot tulevat maksuun kesäkuun lopussa

Kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevät saavat 467 euron kertakorvauksen 30.6.2023. Lisäksi kuntien varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat joko 150 euroa tai 120 euroa.

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio G:n henkilöstö saa 150 euroa. Tässä ryhmässä ovat muun muassa varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja päiväkotien johtajat.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteeseen 5 kuuluva henkilöstö saa 120 euroa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi varhaiskasvatuksen sosionomit.

Varhaiskasvatuksen työntekijöille kertapalkkion yhteismäärä on siten 467 euroa + 120/150 euroa.
Kertapalkkiot maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työ- ja virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

Osa-aikaiselle työntekijälle/viranhaltijalle kertapalkkio maksetaan suhteessa osa-aikaprosenttiin, joka on voimassa 31.5.2023. Eli maksettava määrä on kertapalkkion täysi määrä kerrottuna osa-aikaprosentilla.

Tutustu perusteisiin kertakorvausten maksamisesta ja asiasta usein esitettyihin kysymyksiin >> Usein kysytyt kysymykset kertapalkkioista

Jo aiemmin kesäkuussa on maksettu palkankorotuksia hyvinvointialueiden ja kuntien palkansaajille.

Lue lisää >> Kuntiin ja hyvinvointialueille palkankorotuksia kesäkuussa