Tiedote

Essote vaarantaa sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden

Essoten säästötoimet vaarantavat sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden, varoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Essote on ilmoittanut lomauttavansa kahdeksi viikoksi 600 työ- ja virkasuhteista henkilöä.

Lomautusten ulkopuolelle on rajattu suoraa asiakas- ja potilastyötä tekevät ammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät ja lääkärit. Sosiaaliohjaajat kuitenkin puuttuvat joukosta, vaikka hekin tekevät suoraa asiakastyötä.

– Sosiaaliohjaajien lomauttaminen ei ole missään olosuhteissa mahdollista ilman, että sosiaalihuollon asiakasturvallisuus kärsii. Heidät pitää lisätä lomautusten ulkopuolelle, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Talentia muistuttaa, että asiakkaiden on saatava sosiaalipalveluita lakisääteisissä määräajoissa. Tähän velvoittaa sosiaalitakuu. Sosiaalitakuu koskee esimerkiksi toimeentulotukipäätöksiä ja vammaishuollon palvelupäätöksiä. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia tekemään selvitykset ja päätökset niin ikään määräajoissa.

Jos asiakkaat eivät lomautusten takia saa tarvitsemiaan sosiaalipalveluita, voi tästä tulla jälkiseuraamuksia työnantajalle.

– Seinäjoen kaupunki lomautti muutama vuosi sitten sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, vaikka heillä oli jo entuudestaan vaikeuksia hoitaa työt lain vaatimissa aikatauluissa. Vaasan hallinto-oikeuden mukaan lomautus oli laiton, Ristimäki sanoo.

Talentia riitauttaa sosiaalitakuita uhkaavat lomautukset, ilmoittaa niistä valvontaviranomaisille aluehallintovirastoon sekä saattaa virkamiesten ja päättäjien toiminnan eduskunnan oikeusasiamiehen selvitettäväksi.

– Säästäminen sosiaalitoimen henkilöstökuluista ei myöskään ole aitoa säästämistä, vaan saattaa kostautua tulevaisuudessa suurentuneinta kuluina. Esimerkiksi liian vähäinen perheiden tukeminen kostautuu huostaanottojen tarpeena, päihdehuollon karsiminen taas lisää erikoissairaanhoidon tarvetta jne. Esimerkkejä kyllä riittää, Ristimäki huomauttaa.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tero Ristimäki, tero.ristimaki@talentia.fi, puh. 09 3158 6001