Uutinen

Äänestä suosikkiasi Hyvä käytäntö -kilpailun finalisteista

Nyt voit äänestää suosikkiasi Talentian Hyvä käytäntö 2023 -kilpailun finalisteista. Äänestys päättyy 28.2.

Äänestämään pääset tästä: Hyvä käytäntö -äänestys

Yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut palkitaan kunniakirjalla.

Talentia valitsee yhteistyökumppaneidensa kanssa finalistien joukosta Hyvä käytäntö -palkinnon saajan. Hyvä käytäntö -kilpailun voittaja ja yleisöäänestyksen voittaja julistetaan 14.-15.3.2023 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella. Hyvä käytäntö -kilpailun palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin Euroopassa

Finaalissa neljä toimintamallia

Väkivallaton Vantaa ja Kerava – Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä on palkintoraadin mukaan kattava ja loppuun asti mietitty kokonaisuus, jonka vaikuttavuus on merkittävää niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla.

Toimintamalli sisältää muun muassa kaikille avoimen koulutuksen lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta, avainhenkilöverkoston, Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen -oppaan, väkivallan vastaisen teemaviikon, materiaalipankin sekä nuorten ryhmämuotoisen psykoedukaation mallintamisen.

Toimintamalli on palkintoraadin mielestä selkeä ja helposti hyödynnettävä. Hienoa on myös se, että mallia ovat olleet kehittämässä kokemusasiantuntijat yhdessä työntekijöiden kanssa. Malli on saanut myös hyvää palautetta käyttäjiltään.

Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Väkivallaton Vantaa ja Kerava

Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla on toimintamalli, joka on palkintoraadin mukaan hyvin siirrettävissä myös muille sosiaalialan sektoreille.

Toimintamallissa asiantuntijaryhmän työskentelytapa nojaa systeemiseen ajatteluun ja kompleksisuuden käsitteeseen. Käsiteltävänä olevan ilmiön/ongelman nähdään olevan monen tekijän summa. Asiantuntijaryhmän konsultaatiossa hyödynnetään hypoteesityöskentelyä.

Palkintoraati kiittää toimintamallia asiakaslähtöiseksi ja työntekijöiden työhyvinvointia tukevaksi. Moniammatillisuus tukee hyvin lapsen kehitystä.

Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Zekki – miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi on palkintoraadin mielestä yksinkertaisuudessaan nerokas. Toimintamalli on helppo, nopea ja käyttäjille informatiivinen.

Zekki kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta. Vastausten perusteella tarjotaan tilanteeseen sopivia palveluita ja lisätiedon lähteitä.

Palkintoraati pitää hienona, että toimintamallia on kehitetty yhdessä nuorten kanssa. Se on noussut myös nopeasti nuorten suosioon, mikä kertoo mallin helppoudesta. Kansainvälisesti palkittu Zekki on hyvin sovellettavissa myös muihin käyttäjäryhmiin, jotka joutuvat seikkailemaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin välillä. Zekki on vaikuttava toimintamalli, joka tuottaa lisäksi tietoa muun muassa johtamiseen.

Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Zekki

Muisti mukana menossa – Järjestölähtöinen aivoterveyden edistämisen jalkauttamismalli on palkintoraadin mielestä konkreettinen ryhmätoimintamalli, joka on kehitetty suomalaisten kansan- ja muistiterveyttä uhkaavien suurimpien kansansairauksien ehkäisyyn. Mallissa huomioidaan uusin tutkimusnäyttö ja sitä voidaan jatkossa toteuttaa järjestölähtöisesti, osin vapaaehtoistoimintana.

Toimintamallissa ikääntyneitä osallistujia valmennetaan käytännönläheisesti hyvinvointia ja aivoterveyttä edistäviin teemoihin: liikkumis- ja ruokailutottumuksiin, muistiharjoitteluun, palautumiseen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan. Kehittämisen tuotoksena syntynyttä työkirjaa käytetään kerhotoiminnassa materiaalina.

Palkintoraati kiittää toimintamallia systemaattisuudesta ja ajankohtaisuudesta.

Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Muisti mukana menossa

Mikä Hyvä käytäntö -kilpailu?

Talentia on jakanut vuodesta 2007 alkaen Hyvä käytäntö -palkinnon vuosittain sosiaalialan käytännölle, joka on helposti sovellettava, asiakkaiden ja työntekijöiden hyväksi havaitsema, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja jota on arvioitu. Palkinnon tavoitteena on tehdä näkyväksi sosiaalialan työtä.

Lue lisää Hyvä käytäntö -kilpailusta ja edellisvuosina palkituista: Hyvä käytäntö -kilpailu