Hyvä käytäntö -palkinto on jaettu 17 kertaa. Palkinnon ovat saaneet:

 • 2024: RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön.
 • 2023: Zekki -miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi
 • 2022: Perhe yhtenäiseksi – perheterapeuttista tukea pakolaisperheille. Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Turvallinen Oulu -hanke.
 • 2021: Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö. Helsingin seniori-info ja helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt.
 • 2020: Turvallisuutta yhdessä toimien. Perhekuntoutuskeskus Lauste.
 • 2019: Kototori: ohjausta, neuvontaa ja kohtaamista Hervannan ytimessä
 • 2018: Kaikukortti-toimintamalli: Kulttuuria kaikille -palvelu.
 • 2017: Lastensuojelun ensiarvioinnin ja päivystyksen malli Ahma. Espoon keskuksen lastensuojelu.
 • 2016: SISUKAS – monialainen tukimalli sijoitettujen lasten koulunkäyntiin. Pesäpuu ry.
 • 2014: Suvanto-ryhmä. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.
 • 2013: KiipIt-projekti – jalkautuva ja kiinnipitävä nivelvaihetyö päihdekuntoutujan rinnalla. Kirkkopalvelut ry/Kehittämiskeskus Tyynelä.
 • 2012: eFamily Coach – mobiiliavusteinen perheiden ja nuorten tukemisen työskentelymalli. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.
 • 2011: Nuorten vertaisvalistusohjelma Skarppi. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Kalliolan Nuoret ry.
 • 2010: Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke. Kriminaalihuollon tukisäätiö.
 • 2009: Neuvolan perhetyö – varhaista tukea perheille. Jyväskylän kaupunki. SEKÄ
  Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -yhteistyömallilla tukea nuorille miehille. Helsingin kaupunki.
 • 2008: Serveri – Sosiaalisen kuntoutuksen mallintaminen. Vaasan kaupunki, psykososiaaliset palvelut.
 • 2007: Lapsilähtöisen kriisityön kehittämishanke Perhe Villa. Kotkan perheneuvola ja Tukikeskus Villa Jensen.