Talentia on jakanut vuodesta 2007 alkaen Hyvä käytäntö -palkinnon vuosittain sosiaalialan käytännölle, joka on

 • helposti sovellettava
 • asiakkaiden ja työntekijöiden hyväksi havaitsema
 • yhteiskunnallisesti vaikuttava
 • ja jota on arvioitu.

Palkinnon tavoitteena on tehdä näkyväksi sosiaalialan työtä. Palkinnon saaneet ovat saaneet julkisuutta ja vahvistusta tekemälleen työlle.

Palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin ulkomaille. Matka maksetaan enintään kahdelle osallistujalle.

Hyvä käytäntö -palkitut

Hyvä käytäntö -palkinto on jaettu 15 kertaa. Palkinnon ovat saaneet:

 • 2022: Perhe yhtenäiseksi – perheterapeuttista tukea pakolaisperheille. Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Turvallinen Oulu -hanke.
 • 2021: Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö. Helsingin seniori-info ja helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt.
 • 2020: Turvallisuutta yhdessä toimien. Perhekuntoutuskeskus Lauste.
 • 2019: Kototori: ohjausta, neuvontaa ja kohtaamista Hervannan ytimessä
 • 2018: Kaikukortti-toimintamalli: Kulttuuria kaikille -palvelu.
 • 2017: Lastensuojelun ensiarvioinnin ja päivystyksen malli Ahma. Espoon keskuksen lastensuojelu.
 • 2016: SISUKAS – monialainen tukimalli sijoitettujen lasten koulunkäyntiin. Pesäpuu ry.
 • 2014: Suvanto-ryhmä. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.
 • 2013: KiipIt-projekti – jalkautuva ja kiinnipitävä nivelvaihetyö päihdekuntoutujan rinnalla. Kirkkopalvelut ry/Kehittämiskeskus Tyynelä.
 • 2012: eFamily Coach – mobiiliavusteinen perheiden ja nuorten tukemisen työskentelymalli. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.
 • 2011: Nuorten vertaisvalistusohjelma Skarppi. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Kalliolan Nuoret ry.
 • 2010: Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke. Kriminaalihuollon tukisäätiö.
 • 2009: Neuvolan perhetyö – varhaista tukea perheille. Jyväskylän kaupunki. SEKÄ
  Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -yhteistyömallilla tukea nuorille miehille. Helsingin kaupunki.
 • 2008: Serveri – Sosiaalisen kuntoutuksen mallintaminen. Vaasan kaupunki, psykososiaaliset palvelut.
 • 2007: Lapsilähtöisen kriisityön kehittämishanke Perhe Villa. Kotkan perheneuvola ja Tukikeskus Villa Jensen.