Tiedote

Palkittu sosiaalialan käytäntö säästää aikaa – ”Asiakkaan ei tarvitse toistaa samoja asioita kerta toisensa jälkeen”

Sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon on saanut RAI-toimintakykyä terveyssosiaalityöhön -toimintamalli, jonka ovat kehittäneet Keski-Suomen hyvinvointialueen yleissairauksien terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi.

-Hallitus on peräänkuuluttanut hyvinvointialueita levittämään tietoa hyvistä käytännöistä. Sote-säästöjä halutaan saada aikaan palveluiden vaikuttavuutta nostamalla. RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön -toimintamalli on erinomainen esimerkki vaikuttavasta ja säästöä tuovasta käytännöstä, sanoo palkintoraadin jäsen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Terveydenhuollossa työskentelevät terveyssosiaalityöntekijät etsivät potilaalle ja hänen perheelleen ratkaisuja arjessa selviytymiseen, kun sairaus tai vamma muuttaa elämää.

RAI on standardoitu kysely, jota käytetään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvinvointialueilla RAI-järjestelmän käyttö on lakisääteistä ikääntyneiden palveluissa. Kyselyn avulla työntekijät arvioivat asiakkaidensa toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat saavat tarpeidensa mukaiset palvelut.

Noin puolitoista vuotta sitten Keski-Suomen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon terveyssosiaalityöntekijät lähtivät kokeilemaan, miten he voisivat työssään hyödyntää asiakkaista kerättyä RAI-toimintakykytietoa.

He saivat lukuoikeuden RAI-arviointeihin ja suunnittelivat sosiaalisen tilanteen arviointi -henkilöraportin, joka kokoaa asiakkaan arjessa kerättyä toimintakykytietoa terveyssosiaalityön tueksi.

Kun työntekijä pääsee tutustumaan etukäteen asiakkaan tietoihin, ei asiakkaan tarvitse toistaa samoja asioita kerta toisensa jälkeen eri työntekijöille.

Terveyssosiaalityöntekijöillä ei ole välttämättä aiempaa tietoa asiakkaista, sillä hyvinvointialueella ei ole käytössä yhtä yhteistä asiakastietojärjestelmää terveydenhuollossa, vaan tietoa tuotetaan sirpaleisesti eri järjestelmiin. Nyt Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyssosiaalityöntekijöillä on käytettävissään tietoa niistä asiakkaista, joista on tehty RAI-arviointi.

Yksinkertaisella idealla on ollut iso vaikutus niin asiakkaille kuin terveyssosiaalityöntekijöille.

– Kun työntekijä pääsee tutustumaan etukäteen asiakkaan tietoihin, ei asiakkaan tarvitse toistaa samoja asioita kerta toisensa jälkeen eri työntekijöille. Tämä on voinut olla turhauttavaa ja kuormittavaa, sanoo vs. johtava sosiaalityöntekijä Susanna Santala Keski-Suomen Sairaala Novasta.

Myös työntekijöiden aikaa säästyy, kun he voivat hyödyntää asiakkaista jo olemassa olevaa tietoa.

– Olemme hyödyntäneet yhdessä asiakkaiden kanssa toimintakykytietoa esimerkiksi Kelan vammaisetuuksien hakemuksissa. Se on tuonut hyvinvointialueelle myönteisiä etuuspäätöksiä eli käytännössä rahaa, Santala sanoo.

Työkäytäntö on ilmainen ja helposti levitettävissä myös muualle. Keski-Suomen hyvinvointialueella sitä käyttävät nyt lisäksi perusterveydenhuollon sosiaalityöntekijät.

Keski-Suomen hyvinvointialue putsasi palkintopöydän

RAI-toimintakykyä terveyssosiaalityöhön -toimintamalli oli myös suuren yleisön suosikki, sillä se voitti Talentian verkkosivuilla järjestetyn yleisöäänestyksen.

Talentia jakoi lisäksi Hyvä käytäntö -kilpailussa kunniapalkinnon, jonka sai toimintamalli Nepsy-pysäkki – tukea ja ohjausta lapsiperheille perheenjäsenen neuropsykiatrisissa haasteissa. Myös se on kehitetty Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Talentia järjesti Hyvä käytäntö -kilpailun nyt 17. kerran. Palkintoraati koostui Talentian ja sen yhdistysten, THL:n Innokylän, Tampereen ammattikorkeakoulun, Pirkanmaan hyvinvointialueen, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen ja Globex Oy:n edustajista.

Kilpailun pääpalkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin esittelemään käytäntöä. Kilpailun tavoitteena on edistää toimivien ja tuloksellisten sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja kehittämistä ja levittämistä.

Hyvä käytäntö -palkinto jaettiin 5.3.2024 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella.


Jenny Suominen

Yhteiskuntavaikuttamisen johtaja
Ammatillisen edunvalvonnan yksikön esihenkilö. Yhteiskuntavaikuttaminen.
09 3158 6021, 0504911401