Finaalissa neljä toimintamallia 

Väkivallaton Vantaa ja Kerava – Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä on palkintoraadin mukaan kattava ja loppuun asti mietitty kokonaisuus, jonka vaikuttavuus on merkittävää niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla. 

Toimintamalli sisältää muun muassa kaikille avoimen koulutuksen lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta, avainhenkilöverkoston, Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen -oppaan, väkivallan vastaisen teemaviikon, materiaalipankin sekä nuorten ryhmämuotoisen psykoedukaation mallintamisen. 

Toimintamalli on palkintoraadin mielestä selkeä ja helposti hyödynnettävä. Hienoa on myös se, että mallia ovat olleet kehittämässä kokemusasiantuntijat yhdessä työntekijöiden kanssa. Malli on saanut myös hyvää palautetta käyttäjiltään. 

Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla on toimintamalli, joka on palkintoraadin mukaan hyvin siirrettävissä myös muille sosiaalialan sektoreille. 

Toimintamallissa asiantuntijaryhmän työskentelytapa nojaa systeemiseen ajatteluun ja kompleksisuuden käsitteeseen. Käsiteltävänä olevan ilmiön/ongelman nähdään olevan monen tekijän summa. Asiantuntijaryhmän konsultaatiossa hyödynnetään hypoteesityöskentelyä. 

Palkintoraati kiittää toimintamallia asiakaslähtöiseksi ja työntekijöiden työhyvinvointia tukevaksi. Moniammatillisuus tukee hyvin lapsen kehitystä. 

Zekki – miten sulla menee? Digipalvelu nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi on palkintoraadin mielestä yksinkertaisuudessaan nerokas. Toimintamalli on helppo, nopea ja käyttäjille informatiivinen. 

Zekki kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta. Vastausten perusteella tarjotaan tilanteeseen sopivia palveluita ja lisätiedon lähteitä. 

Palkintoraati pitää hienona, että toimintamallia on kehitetty yhdessä nuorten kanssa. Se on noussut myös nopeasti nuorten suosioon, mikä kertoo mallin helppoudesta. Kansainvälisesti palkittu Zekki on hyvin sovellettavissa myös muihin käyttäjäryhmiin, jotka joutuvat seikkailemaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin välillä. Zekki on vaikuttava toimintamalli, joka tuottaa lisäksi tietoa muun muassa johtamiseen. 

  • Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Zekki

Muisti mukana menossa – Järjestölähtöinen aivoterveyden edistämisen jalkauttamismalli on palkintoraadin mielestä konkreettinen ryhmätoimintamalli, joka on kehitetty suomalaisten kansan- ja muistiterveyttä uhkaavien suurimpien kansansairauksien ehkäisyyn. Mallissa huomioidaan uusin tutkimusnäyttö ja sitä voidaan jatkossa toteuttaa järjestölähtöisesti, osin vapaaehtoistoimintana. 

Toimintamallissa ikääntyneitä osallistujia valmennetaan käytännönläheisesti hyvinvointia ja aivoterveyttä edistäviin teemoihin: liikkumis- ja ruokailutottumuksiin, muistiharjoitteluun, palautumiseen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan. Kehittämisen tuotoksena syntynyttä työkirjaa käytetään kerhotoiminnassa materiaalina. 

Palkintoraati kiittää toimintamallia systemaattisuudesta ja ajankohtaisuudesta. 


Hyvä käytäntö -kilpailuun saatiin 27 esitystä. Talentia valitsee yhteistyökumppaneidensa kanssa finalistien joukosta Hyvä käytäntö -palkinnon saajan. Hyvä käytäntö -kilpailun voittaja ja yleisöäänestyksen voittaja julistetaan 14.-15.3.2023 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella. Kilpailun palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin Euroopassa.  

Innokylä järjestää finalisteille 18.1.2023 Innopajan, jonka tarkoituksena on auttaa kehittämään toimintamalleja eteenpäin.

Talentia järjesti Hyvä käytäntö -kilpailun nyt 16. kertaa. Seuraavan kerran kilpailu järjestetään syksyllä 2023. Kilpailun palkintoraati koostuu Talentian ja sen yhdistysten, Innokylän, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen kaupungin, Oulun kaupungin ja Globex Oy:n edustajista.

Lue Hyvä käytäntö -palkinnon kriteereistä ja aiempina vuosina palkituista

**

Yleisöäänestys on päättynyt. Kiitos kaikille vastanneille!


Lisätietoja

Marjo Varsa

Työelämäasioiden päällikkö
Työelämän asiantuntijapalvelut ja niiden kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yksikön esihenkilö
09 3158 6022

Anu Hall

Toimistopalvelupäällikkö
Toimistopalveluista vastaava, tapahtumajärjestelyt, yksikön esihenkilö
09 3158 6003