Uutinen

Äänestä suosikkiasi Hyvä käytäntö -kilpailun finalisteista

Nyt voit äänestää suosikkiasi Talentian Hyvä käytäntö 2024 -kilpailun finalisteista. Äänestys päättyy 25.2.2024.

Yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut palkitaan kunniakirjalla.

Talentia valitsee yhteistyökumppaneidensa kanssa finalistien joukosta Hyvä käytäntö -palkinnon saajan. Hyvä käytäntö -kilpailun voittaja ja yleisöäänestyksen voittaja julistetaan 5.3.2024 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella. Hyvä käytäntö -kilpailun palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin Euroopassa.

Finalistit Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta

Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka:

Toimintamallin kohderyhmänä ovat asunnottomat tai asunnottomuuden riskissä olevat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Tiimi tarjoaa asiakkaalle matalan kynnyksen sosiaaliohjausta, asumisneuvontaa sekä päihde- ja mielenterveystyötä. Tiimi ottaa yhteyttä ja reagoi nopeasti asiakkaan tilanteeseen, selvittää palvelutarpeen sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa muihin palveluihin.

Palkintoraati kiittää Nopsajalkaa vaikuttavaksi malliksi, jonka avulla asiakkaiden avunsaanti helpottuu. Malli lisää palvelujen tuottavuutta ja säästää hyvinvointialueen kustannuksissa.

– On hienoa, että mallia on kehitetty prosessimaisesti kokeilemalla ja yhteisoppimalla niin, että tarpeen mukaan toimintaa on uskallettu muuttaa, palkintoraati kiittää.

Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka toimii Keski-Suomen hyvinvointialueella, ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Nepsy-pysäkki – tukea ja ohjausta lapsiperheille perheenjäsenen neuropsykiatrisissa haasteissa:

Nepsy-pysäkiltä lapsiperheet saavat ohjausta tilanteisiin, kun perheenjäsenellä on keskittymisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen tai aistisäätelyn haasteita. Nepsy-pysäkillä voi myös tutustua nepsy-tukimateriaaliin, kuten aistivälineisiin, visuaaliseen materiaaliin ja kirjallisuuteen. Ohjaus on kertaluontoista ja maksutonta.

Palkintoraati pitää Nepsy-pysäkkiä helposti sovellettavissa ja levitettävissä olevana toimintamallina.

– Kyseessä on tärkeä matalan kynnyksen palvelu, joka on kehitetty asiakastarpeeseen, palkintoraati kiittää.

Nepsy-pysäkki toimii Keski-Suomen hyvinvointialueen perhekeskuksissa ilman erillistä rahoitusta.

RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön:

RAI on kotihoidossa ja asumispalveluissa käytössä oleva asiakkaiden toimintakyvyn arviointijärjestelmä. Sen tarkoituksena on varmistaa yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut ikääntyneille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi ovat luoneet yhdessä väylän, jolla voi hyödyntää RAI-toimintakykytietoa osana asiakkaan palvelutarpeen hahmottamista ja etuuksien ja palveluiden koordinointia. RAI-tietoa hyödynnetään esimerkiksi palveluiden suunnittelussa, laadun seurannassa ja kehittämistyössä. RAI-välineistö auttaa ammattilaisia huomioimaan asiakkaan toimintakykyä ja sen muutoksia.

Mallin ansiosta asiakkaiden ei tarvitse toistaa eri ammattilaisille samoja asioita kerta toisensa jälkeen.
Toimintamalli tekee palkintoraadin mukaan näkyväksi terveyssosiaalityön tärkeyden ja merkityksen. Lisäksi tietoa hyödynnetään mallissa uudella tavalla.

– RAI-tietojen saavutettavuus mahdollistaa terveyssosiaalityön perustehtävän toteuttamista laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Siitä hyötyvät asiakkaat, terveydenhuollon henkilökunta sekä yhteistyökumppanit, palkintoraati kiittää.

Toimintamallia käytetään Keski-Suomen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidossa ilman erillisrahoitusta.

Kaikki Messis Rap -työpaja yläkoululaisille/etsivä työ:

Kasvatuksellinen rap-työpaja on suunnattu yläkouluikäisille maahanmuuttajaoppilaille, joilla on haasteita koulunkäynnissä tai syrjäytymisriskiä. Tavoitteena on antaa oppilaille osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Työpajat sisältävät muun muassa biisien kirjoittamista, studiotyöskentelyä ja tuotantoon perehtymistä. Työskentely perustuu kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen siten, että nuoret tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Kaikki Messis Rap -työpaja on palkintoraadin mukaan yhteisöllisyyttä lisäävä ja syrjäytymistä vähentävä toimintamalli, joka on helposti laajennettavissa myös muualle.

– Ajankohtainen toimintamalli antaa äänen nuorelle. Arvioinnin perusteella kyseessä on vaikuttava menetelmä. Tästä yksi esimerkki on se, että toimintaan osallistuneiden nuorten kielitaito on parantunut, palkintoraati kiittää.
Toimintamalli on käytössä Tampereen kaupungissa, Ahvenisjärven koulussa. Mallia rahoittaa Tampereen kaupunki.

Mikä Hyvä käytäntö -kilpailu?

Talentia on jakanut vuodesta 2007 alkaen Hyvä käytäntö -palkinnon vuosittain sosiaalialan käytännölle, joka on helposti sovellettava, asiakkaiden ja työntekijöiden hyväksi havaitsema, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja jota on arvioitu. Palkinnon tavoitteena on tehdä näkyväksi sosiaalialan työtä.

Jenny Suominen

Yhteiskuntavaikuttamisen johtaja
Ammatillisen edunvalvonnan yksikön esihenkilö. Yhteiskuntavaikuttaminen.
09 3158 6021, 0504911401