Jos lomautus uhkaa


Toimintaohjeita lomautusuhan alla oleville.

Kunnat esittävät henkilöstölle erilaisia ”säästösopimuksia” kuten lomarahasta tai sen osasta luopumista, lomarahan lainaamista kunnalle tai sen vaihtamista vapaaksi, palkatonta virkavapautta tai työlomaa.

Talentia ei suosita jäsenilleen palkattomien vapaiden ottamista. Kyse on vapaaehtoisesta palkan pienentämisestä painostuksen alla sekä asiakkaiden palveluista ja koko työyhteisön jaksamisesta.

Talentia seuraa ja puuttuu aiheelliseksi katsomallaan tavalla lomautuksiin, jotka uhkaavat sosiaalialan lakisääteisten velvoitteiden ja asiakkaiden subjektiivisten oikeuksien toteutumista. Talentian valitseman linjan tehokkuutta vähentää se, jos jäsenet ottavat palkatonta vapaata tai vaihtavat lomarahaa vapaaseen (jota jossakin käytetään säästökeinona).

Lomautus on työnantajan yksipuolinen toimi. Työnantaja kantaa vastuun siitä, että lomautuksista huolimatta lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuksi määräajoissa. Työntekijän tulee odottaa työnantajan lomautusmääräystä.

Missään tapauksessa viranhaltijan/työntekijän ei tule sopia lomauttamisesta työnantajansa kanssa.

Oli työnantajan tilanne mikä tahansa, on sosiaalialan ammattilaisen tehtävä tehdä työnsä hyvin lakien, asetusten, hyviksi koettujen ammattikäytäntöjen ja ammattietiikan mukaisesti.

Työntekijän ei tule urakoida. Liukuvaa työaikaa ei ole tarkoitettu ylitöiden teettämiseen enimmäiskertymän rajoissakaan. Liukuva työaika on sitä varten, että viranhaltija/työntekijä voi sovituissa rajoissa itse määrätä työn alkamis- ja päättymisajankohdan. Mikäli työnantaja pyytää työntekijää tekemään ylitöitä, tulee työntekijän vaatia aina kirjallinen ylityömääräys virka- ja työehtosopimuksen (KVTES:n) mukaisten ylityökorvausten saamisen varmistamiseksi.

Lomautuksen aikana työnantaja ei voi palkata uutta työvoimaa edes sijaiseksi sellaisiin töihin, joita lomautetut voisivat tehdä. Työnantajan pitää aina tarjota lomautettavalle tai jo lomautetulle työtä, jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen (ennen lomautuksen alkamista) tai lomautuksen aikana (eli keskeyttää lomautus).

Työntekijän ei pidä kieltäytyä vastaanottamasta työtä lomautuksen aikana.

Työstä kieltäytymisellä on vaikutus myös lomautusajan työttömyysturvaan. Sen sijaan työntekijän kannattaa jo etukäteen nimenomaisesti ilmoittaa (vaikkapa ihan kirjallisesti) työnantajalle, että on valmis ottamaan työtä vastaan lomautusaikana. Talentian tietoon on tullut tapauksia, joissa työnantaja on etukäteen (esimerkiksi lomautusilmoituksessa) ilmoittanut viranhaltijoille/työntekijöille, että he voivat ilmoittaa työnantajalle kieltäytyvänsä työstä lomautusaikana. Tällöin työnantajan ei tarvitsisi keskeyttää lomautuksia vaan se katsoisi voivansa palkata uuden työntekijän tekemään työn.

Toimintaohjeita työttömyyspäivärahan saamiseksi

Lomautuksen sattuessa löydät ajantaisaisimmat ohjeet työttömyyspäivärahan saamiseksi

Ilmoita Talentiaan lomautusuhasta

Ilmoitathan Talentiaan, jos työpaikallasi on lomautusuhka. Näin saamme tiedon mahdollisimman nopeasti mahdollisia toimenpiteitä varten. Ilmoituksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Talentian toimistolle toimisto@talentia.fi tai soittamalla p. 09-3158 6000.

Tutustu tarkemmin ohjeisiin:

Julkisen sektorin ohjeet >>

Tutustu tarkemmin ohjeisiin:

Yksityisen sektorin ohjeet >>
Jaa sivu