Tietoa ja ohjeita työnantajan säästötoimenpiteistä ja lomautuksesta (yksityinen sektori)

1. Älä pienennä palkkaasi

Jos sinulle on esitetty, että osallistuisit ”säästötalkoisiin”, me Talentiassa suosittelemme, että kieltäydyt. Palkattomat vapaat pienentävät paitsi kokonaisansiotasi, myös tulevaisuuden eläkekertymääsi.

Työnantaja saattaa turvautua myös lomautuksiin. Lomautukset ovat työnantajan yksipuolinen toimi, joten älä siis sovi lomauttamisesta työnantajan kanssa, vaan odota työnantajan lomautusmääräystä.

Työntekijöiden edustajia on kuultava

Yrityksissä, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, tulee käydä yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, eli yt-neuvottelut, ennen kuin työnantaja voi lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään. Neuvotteluissa työntekijöitä edustaa luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai työntekijöiden keskuudestaan valitsema yhteistoimintaedustaja. Neuvottelujen tarkoitus on, että työnantaja selvittää säästämistarpeen ja perusteet. Henkilöstön edustajat voivat esittää oman näkemyksensä tilanteesta.

Pienemmissä yrityksissä, joissa työsopimuslain mukaisia yt-neuvotteluja ei tarvitse käydä, on kuitenkin työntekijöille tai heidän edustajilleen varattava tilaisuus kuulla työnantajan selvitys sekä tulla kuulluksi ennen lomauttamis- tai irtisanomispäätöstä.

2. Ole jämäkkä

Oli työnantajan tilanne mikä tahansa, tulee sosiaalialan ammattilaisen tehdä työnsä lakien, asetusten, hyviksi koettujen ammattikäytäntöjen ja ammattietiikan mukaisesti.

Älä urakoi. Mikäli työnantaja pyytää sinua tekemään ylitöitä, vaadi aina kirjallinen ylityömääräys, jotta saat työehtosopimusten mukaiset ylityökorvaukset.

Lomautuksen aikana työnantaja ei voi palkata uutta työvoimaa edes sijaiseksi sellaisiin töihin, joita lomautetut voisivat tehdä. Työnantajan pitää aina tarjota lomautettavalle tai jo lomautetulle työtä, jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana.

3. Älä kieltäydy vastaanottamasta työtä lomautuksesi aikana

Työstä kieltäytyminen vaikuttaa lomautusajan työttömyysturvaan. Sen vuoksi kannattaa jo etukäteen ilmoittaa kirjallisesti työnantajalle, että on valmis ottamaan työtä vastaan lomautusaikana. Talentian tietoon on tullut tapauksia, joissa työnantaja on etukäteen ilmoittanut työntekijöille, että he voivat ilmoittaa työnantajalle kieltäytyvänsä työstä lomautusaikana. Tällöin työnantajan ei tarvitsisi keskeyttää lomautuksia, jos sille tulisi rekrytointitarve, vaan se voi katsoa voivansa palkata uuden työntekijän tekemään työn.

Toimintaohjeita työttömyyspäivärahan saamiseksi lomautuksen sattuessa saa omasta työttömyyskassasta www.erko.fi, työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä www.tyj.fi, työsuojelupiireistä, www.tyosuojelu.fi/fi/lomauttaminen sekä oman kotikunnan työvoimatoimistosta.

Ilmoita Talentiaan lomautusuhasta

Ilmoitathan Talentiaan, jos työpaikallasi on lomautus- tai irtisanomisuhka. Näin saamme tiedon mahdollisimman nopeasti. Ilmoituksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Talentian toimistolle toimisto@talentia.fi.

Lisätietoa luottamusmieheltäsi

Lomautuksiin ja muihin työsuhdettasi koskeviin kysymyksiin vastaa aina ensisijaisesti oman työpaikkasi luottamusmies. Jos asiasi ei ratkea luottamusmiehen avustuksella, ole yhteydessä Talentiaan.

Jäsenneuvonta työelämäkysymyksissä

Nopeimman avun mm. työelämään, työsuojeluun, pätevyyksiin, työsopimuksiin ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä saat käyttämällä Talentian sähköistä yhteydenottolomaketta. Jotta tietosi pysyvät turvassa, lomakkeen käyttö vaatii kirjautumisen. Sähköinen jäsenneuvonta palvelee myös lomakausien aikana. >> Kysy neuvoa sähköisesti

Voit kysyä neuvoja myös puhelimitse:
Työ- ja virkasuhdeasioiden puhelinneuvonta (työehtosopimusasiat, palkkaus, lomautus ja muut palvelussuhdetta koskevat kysymykset): p. 09 3158 5540 / Puhelinpäivystys ma-ti ja to-pe klo 9-12. (Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun.)

Ammatillisten asioiden puhelinneuvonta (mm. ammattihenkilölaki, pätevyysasiat, sosiaalialan koulutus, työnohjaus, täydennyskoulutus, työsuojelu, ammattietiikka, työn mitoitus, työjärjestelyt): p. 09 3158 5533 / Puhelinpäivystys ma-ti ja to-pe klo 9-12. (Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun.)

Palaa sivulle Jos lomautus uhkaa: talentia.fi/lomatukset >>

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.