Uutinen

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset päättyvät vuoden lopussa

Työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin koronan takia tehdyt väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2021 alusta noudatetaan tavallisesti voimassa olevaa työlainsäädäntöä. Asia koskee yksityisellä sektorilla työskenteleviä.

Lomautusilmoitusaika on viisi päivää ja lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kesto vähintään viisi päivää 31.12.2020 asti. Vuoden 2021 alusta lomautusilmoitusaika on jälleen normaali 14 päivää eli työnantajan on ilmoitettava työntekijälle lomauttamisesta 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Vielä vuoden loppuun saakka työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Tämän jälkeen se ei enää onnistu.

Työnantaja voi lisäksi purkaa työsopimuksen koeaikana taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. 31.12.2020 jälkeen nämä eivät kelpaa koeaikapurun perusteeksi.

Työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu 1.4.-31.12. tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Vuoden 2021 alusta palataan normaaliin, jossa takaisinottovelvollisuuden kesto on neljä kuukautta tai kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta.

Lisäksi työnantajan on noudatettava sitovaa työehtosopimusta, jossa esimerkiksi lomautusilmoituksen antamisesta on voitu sopia lainsäädännöstä poiketen.