Tietoa ja ohjeita työnantajan säästötoimenpiteistä (julkinen sektori)

Kunnan tai kaupungin palveluksessa oleva Talentian jäsen, tutustu näihin ohjeisiin jos työnantajasi on harkinnut tai jo tarjonnut henkilöstölle erilaisia säästötoimenpiteitä, kuten lomautuksia, irtisanomisia, esityksiä lomarahan vapaaksi vaihtamisesta tai palkattomien toimivapaiden pitämisestä.

Talentia ei suosittele palkkatuloista luopumista

Talentia ei suosittele jäsenilleen palkkatuloista luopumista, koska työnantajan vastuuta taloudesta ja sen hoidosta ei pidä siirtää henkilöstölle. Työnantaja vastaa myös töiden sujumisesta ja palvelujen järjestämisestä ajallaan. Kokonaan eri asia on se, mikäli viranhaltija/työntekijä omista tarpeistaan johtuen hakee virka-/työvapaata tai mahdollisuutta siirtyä osa-aikatyöhön.

Vapaa ei ole lomaa

Palkattoman virka-/työvapaan aikana ei ole oikeutta työttömyyskorvaukseen. Samaten sillä on heikentävä vaikutus mm. mahdolliseen tulevaan sairausajan palkkaan, vuosiloman määrään, eläkkeeseen ym. palkkatulon ja työssäolon perusteella kertyviin vastaaviin etuuksiin.

Vapaaehtoisten palkattomien vapaiden ottaminen ei todennäköisesti säästä työntekijää lomautuksilta, jos lomautuksiin joudutaan. Vapaa ei ole ”lomaa”; koska sijaisia ei palkata, tekemätön työ kasaantuu ja odottaa työntekijää vapaan jälkeen.

Vapaaehtoinen palkaton vapaa on aina nimensä mukaisesti palkatonta. Mahdollisen lomautuksen aikana työntekijä on oikeutettu työttömyysturvaan viikon (viiden päivän) omavastuuajan jälkeen.

Talentia ei suosittele lomarahojen vaihtamista

Kunnissa ja kuntayhtymissä on paikallisesti voitu tehdä sopimus lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi. Sopimuksen on tehnyt paikallinen Jukon pääluottamusmies, jolta saat lisätietoa vapaan vaihtamisen ehdoista. Kaikissa kunnissa tätä paikallista sopimusta ei ole tehty ja tällöin et voi vaihtaa lomarahaasi vapaaseen.

Vaikka lomaraha on siis mahdollista vaihtaa vapaaseen, emme Talentiassa suosittele sinua tekemään niin. Osastakaan palkkaa ei kannata luopua eikä pienentää näin vuosiansioita. Jos sijaista ei voida palkata tekemään töitä vapaiden ajaksi, odottavat työt lomalta palattua.

Lomautukset ja irtisanomiset

Työnantaja saattaa turvautua myös lomautuksiin. Lomautukset ovat työnantajan yksipuolinen toimi, joten älä siis sovi lomauttamisesta työnantajan kanssa, vaan odota työnantajan lomautusmääräystä. Muista myös, että työnantaja kantaa vastuun siitä, että lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuksi määräajoissa.

Ääritapauksissa työnantaja voi harkita myös irtisanomisia. Irtisanominen on mahdollista vain jos, juuri se työ, jota työntekijä on tehnyt, on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi taloudellisten syiden johdosta, toiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi tai muista näihin verrattavista syistä.

Työttömyysturvasta ja sen hakemisesta löydät seikkaperäiset ohjeet Talentian työttömyyskassan Erkon sivuilta www.erko.fi

Ole jämäkkä

Oli työnantajan tilanne mikä tahansa, tulee sosiaalialan ammattilaisen tehdä työnsä lakien, asetusten, hyviksi koettujen ammattikäytäntöjen ja ammattietiikan mukaisesti.

Älä urakoi. Liukuvaa työaikaa ei ole tarkoitettu ylitöiden tekemiseen/teettämiseen enimmäiskertymän rajoissakaan. Liukuva työaika on sitä varten, että viranhaltija/työntekijä voi sovituissa rajoissa itse määrätä työn alkamis- ja päättymisajankohdan. Mikäli työnantaja pyytää sinua tekemään ylitöitä, vaadi aina kirjallinen ylityömääräys virka- ja työehtosopimuksen (KVTES:n) mukaisten ylityökorvausten saamisen varmistamiseksi.

Ilmoita Talentiaan lomautusuhasta

Ilmoitathan Talentiaan, jos työpaikallasi on lomautus- tai irtisanomisuhka. Näin saamme tiedon mahdollisimman nopeasti. Ilmoituksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Talentian toimistolle toimisto@talentia.fi.

Lisätietoa luottamusmieheltäsi

Lomautuksiin ja muihin työsuhdettasi koskeviin kysymyksiin vastaa aina ensisijaisesti työpaikkasi JUKOn luottamusmies. Jos asiasi ei ratkea luottamusmiehen avustuksella, ole yhteydessä Talentiaan. Talentian työsuhdeneuvonta auttaa työsopimuksiin, työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamiseen ja tulkintaan sekä palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä: p. (09) 3158 5540 ma-ti ja to-pe klo 9-12 tai sähköisellä lomakkeella.

Ammattiasioiden neuvonta auttaa työtehtäviä, kelpoisuuksia, työn mitoitusta, koulutusta sekä työsuojelua ja -hyvinvointia koskevissa kysymyksissä: p. 09 3158 5533 ma-ti ja to-pe klo 9-12 tai sähköisellä lomakkeella.

Palaa sivulle Jos lomautus uhkaa: talentia.fi/lomatukset >>

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.