Talentialaisten palkat


Ammattinsa hallitseva työntekijä on palkkansa ansainnut, mutta mikä on kohtuullinen korvaus työstä? Talentia on pyrkinyt ja onnistunutkin korjaamaan työn vaativuuden ja palkkauksen välistä epäsuhtaa.

Ansiokehitys sosiaalialalla

Kunnallisen ja yksityisen sektorin työ- ja virkaehtosopimuksiin viimeisen vuosikymmenen aikana neuvotellut palkkaohjelmat ovat kohdentuneet erityisen hyvin sosiaalialan korkeasti koulutetuille.

Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden palkat ovat nousseet 2000-luvun alusta lähtien yleistä palkkakehitystä nopeammin. Tilastokeskuksen kokoamien palkkatietojen mukaan kuntasektorilla työskentelevien sosiaalityöntekijöiden keskimääräinen kuukausiansio (= tehtäväkohtaisen palkan ja lisien yhteismäärä ilman ylitöitä, veroja vähentämättä) vuonna 2015 oli 3295 euroa. Koulukuraattorien keskiansio oli samana vuonna 3076 euroa, sosiaaliohjaajien 2642 euroa ja lastentarhanopettajien 2604 euroa. Keskiarvot eivät välttämättä edusta tyypillisintä palkkatasoa, vaan palkka voi vaihdella satoja euroja ammattinimikkeiden sisällä.

Hitaammin on onnistuttu parantamaan lastentarhanopettajien sekä lastensuojelussa ja vammaishuollossa työskentelevien ohjaajien palkkausta. Tulevina vuosina onkin painetta palkkaratkaisuihin, jotka tähtäävät juuri ohjaajien ja lastentarhanopettajien palkkatason nostamiseen.

Käsityksen siitä, mikä on sosiaalialan ammattien ajantasainen ”markkinahinta”, voi saada myös tarkastelemalla työpaikkailmoituksissa tarjottavia palkkoja esimerkiksi osoitteesta www.mol.fi

Talentia kerää säännöllisesti kyselyin tietoja jäsenistönsä nimikekohtaisista palkoista. >Tutustu uusimman palkkatutkimuksen tuloksiin

Ansiotilastoja julkaisee myös mm.

Jaa sivu