Palkkasuositukset

Virkaa tai toimea haettaessa kannattaa esittää palkkatoive. Oheisessa suosituksessa kunkin tehtävän alin palkka tarkoittaa tehtävään tulevan alkupalkkaa, joka ei sisällä työkokemus- tai muita lisiä, kuten ilta-, yö- ja viikonloppulisiä.

Talentian palkkasuositukset tehdään käytännössä esiintyvien ”markkinahintojen” mukaan, joten suosituksen mukainen palkka on täysin mahdollista myös saada.

Sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen palkkasuositukset

Suositukset kuvaavat kokoaikatyössä olevan perus-/tehtäväkohtaista lähtöpalkkaa. (Hyväksytty Talentian hallituksessa 14.6.2021)

Laillistetun sosiaalityöntekijän palkka

Ns. perustehtävät 4100 € / kk
Vaativat tehtävät 4300 € / kk
Erittäin vaativat tehtävät 4600 € / kk (esim. erikoistumis- tai jatkotutkinto vaatimuksena, myös erikoissosiaalityöntekijä)

Vastaavan sosiaalityöntekijän palkka

Ns. perustehtävät 4100 € / kk
Vaativat tehtävät 4300 € / kk
Erittäin vaativat tehtävät 4600 € / kk (esim. erikoistumis- tai jatkotutkinto vaatimuksena, myös erikoissosiaalityöntekijä)

Vastaavan kuraattorin palkka

Ns. perustehtävät 4100 € / kk
Vaativat tehtävät 4300 € / kk
Erittäin vaativat tehtävät 4600 € / kk (esim. erikoistumis- tai jatkotutkinto vaatimuksena)

Kuraattorin palkka

Ns. perustehtävät 4100 € / kk
Vaativat tehtävät 4300 € / kk
Erittäin vaativat tehtävät 4600 € / kk (esim. erikoistumis- tai jatkotutkinto vaatimuksena)

Esihenkilöt ja johto

Esihenkilöasemassa oleva johtavan tai vastaavan sosiaalityöntekijän tai johtavan kuraattorin palkka

5000 € / kk

Toimialuepäällikön ja palvelupäällikön palkka

Toimialuepäällikö, palvelupäällikkö (esim. lastensuojelu-, vanhus- ja vammaispalveluista vastaava päällikkö) 5500 € / kk

Toimialue- ja palveluyksiköiden johtajan palkka

Toimialue- ja palveluyksiköiden johtaja (lastensuojeluyksiköiden/asumisyksiköiden johtaja): Edellytyksenä korkeakoulututkinto 4500 € / kk

Palkkavaatimukseen vaikuttaa yksikön koon ohella mm. vastuiden ja sisällön laajuus, erityispalvelujen (esim. erityisen huollon) tuottaminen ym. vaativuustekijät.

Sosiaalipalvelujen kokonaisuudesta vastaavan johtajan palkka

Sosiaalipalvelujen kokonaisuudesta vastaava johtajan palkkaus on vähintään kunnan johtoryhmän jäsenen mukainen palkkaus. Lisäksi on otettava huomioon johdettavan yksikön koko ja vastuualueen laajuus.

Laillistettu sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja ja geronomi

Laillistetun sosionomin, kuntoutuksen ohjaajan ja geronomin palkka

Laillistettu sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja ja geronomi (esim. sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä, ohjaaja lastenkodissa, kehitysvammalaitoksessa) 3500 € / kk

Vastaavan ohjaajan palkka

Vastaava ohjaaja ilman esihenkilöasemaa, virkavastuulla toimivat tai jos tehtävän edellytyksenä on erityisosaaminen tai lisä- tai erikoistumiskoulutus 3700 € / kk

Johtava ohjaajan palkka

Johtava ohjaaja (esihenkilöasemassa) 3900 € / kk

YAMK-tutkinto

Palkka tehtävissä, joissa toimitaan YAMK-tutkinnolla

Esimerkiksi erityissosiaaliohjaaja, johtava sosiaaliohjaaja, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä toimiva (mm. projektipäällikkö, suunnittelija ja koordinaattori ilman esihenkilöasemaa) 4000 €

Esihenkilö tai budjettivastuulla toimiva 4400 €

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen opettajan / sosionomin palkka

Varhaiskasvatuksen opettaja / sosionomi 3500 € / kk
– jos edellytyksenä on erityisosaaminen tai lisä- tai erikoistumiskoulutus (esim. varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot) 3700 € / kk

Perhepäivähoidon ohjaajan palkka

3800 € / kk

Varhaiskasvatuksen/perhepäivähoidon johdon palkka

Päiväkodin johtaja (varhaiskasvatusyksikön johto- ja esihenkilötehtävät) 4400 € / kk, (huomioidaan johdettavan yksikön koko)

Varhaiskasvatuksen ylin johto (varhaiskasvatusjohtaja/varhaiskasvatuspäällikkö) 5500 € / kk

Näin vaikutat palkkaasi

Vinkkejä ja suosituksia palkan parantamiseen

Akavan palkkasuositukset

Tutustu Keskusjärjestö Akavan palkkiosuosituksiin

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.