Palkkasuositukset


Virkaa tai toimea haettaessa kannattaa esittää palkkavaatimus. Oheisessa suosituksessa kunkin tehtävän alin palkka tarkoittaa tehtävään tulevan alkupalkkaa, joka ei sisällä työkokemus- tai muita lisiä, kuten ilta-, yö- ja viikonloppulisiä. Talentian palkkasuositukset tehdään käytännössä esiintyvien ”markkinahintojen” mukaan, joten suosituksen mukainen palkka on täysin mahdollista myös saada.

Sosiaalityöntekijä / vastaava sosiaalityöntekijä / vastaava kuraattori / kuraattori:

  • ns. perustehtävät 3350 €, vaativat tehtävät 3500 €
  • erittäin vaativat tehtävät 3590-3800 € (esim. erikoistumis- tai jatkotutkinto vaatimuksena)

 Esimiesasemassa oleva johtava / vastaava sosiaalityöntekijä / johtava kuraattori:

  • 3800-4200 €

Alue- ja palveluyksiköiden johtajat (mm. lastenkotien, vanhainkotien ja huoltolaitosten johtajat)

  • Edellytyksenä korkeakoulututkinto: 3450– 3850 e/kk
  • Palkkavaatimukseen vaikuttaa yksikön koon ohella mm. vastuiden ja sisällön laajuus, erityispalvelujen tuottaminen ym.  erityispiirteet

Sosiaalijohtaja

Vähintään kunnan johtoryhmän mukainen palkkaus. Lisäksi on otettava huomioon johdettavan yksikön koko ja vastuualueen laajuus.

Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät

Sosiaaliohjaaja / perhetyöntekijä / vastaava ohjaaja ilman esimiesasemaa / ohjaaja lastenkodissa, kehitysvammalaitoksessa tmv.

  • jos edellytyksenä on erityisosaaminen tai lisä- tai erikoistumiskoulutus 2890 e/kk
  • muutoin 2760 e/kk

Vastaava ohjaaja / sosiaaliohjaaja, joka valmistelee tai tekee päätöksiä  3070 e/kk

Lastentarhanopettaja 2760 e/kk

Lastentarhanopettaja, jolla sosiaalipedagoginen koulutus 2840e/kk

Perhepäivähoidon johto-ja esimiestehtävät 3350 e/kk


Palkkiosuositukset

> Tutustu Keskusjärjestö Akavan palkkiosuosituksiin

Jaa sivu