Palkkasuositukset


Virkaa tai toimea haettaessa kannattaa esittää palkkavaatimus. Oheisessa suosituksessa kunkin tehtävän alin palkka tarkoittaa tehtävään tulevan alkupalkkaa, joka ei sisällä työkokemus- tai muita lisiä, kuten ilta-, yö- ja viikonloppulisiä. Talentian palkkasuositukset tehdään käytännössä esiintyvien ”markkinahintojen” mukaan, joten suosituksen mukainen palkka on täysin mahdollista myös saada.

Suositukset kuvaavat kokoaikatyössä olevan perus-/tehtäväkohtaista lähtöpalkkaa.

Sosiaalityöntekijä / vastaava sosiaalityöntekijä / vastaava kuraattori / kuraattori:
Ns. perustehtävät 3800 € / kk
Vaativat tehtävät 4000 € / kk
Erittäin vaativat tehtävät 4200 € / kk (esim. erikoistumis- tai jatkotutkinto vaatimuksena)

Esimiesasemassa oleva johtava / vastaava sosiaalityöntekijä / johtava kuraattori:
4500 € / kk

Alue- ja palveluyksiköiden johtajat (mm. lastenkotien, vanhainkotien ja huoltolaitosten johtajat):
Edellytyksenä korkeakoulututkinto 3900 € / kk
Palkkavaatimukseen vaikuttaa yksikön koon ohella mm. vastuiden ja sisällön laajuus, erityispalvelujen tuottaminen ym. erityispiirteet.

Sosiaalijohtaja:
Vähintään kunnan johtoryhmän mukainen palkkaus. Lisäksi on otettava huomioon johdettavan yksikön koko ja vastuualueen laajuus.

Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät:
Sosiaaliohjaaja / perhetyöntekijä / vastaava ohjaaja ilman esimiesasemaa / ohjaaja lastenkodissa, kehitysvammalaitoksessa tmv:
3000 € / kk
– jos edellytyksenä on erityisosaaminen tai lisä- tai erikoistumiskoulutus 3200 € / kk

Vastaava ohjaaja / sosiaaliohjaaja, joka valmistelee tai tekee päätöksiä  3400 € / kk

Varhaiskasvatuksen opettaja 3000 € / kk
– jos edellytyksenä on erityisosaaminen tai lisä- tai erikoistumiskoulutus 3200 € / kk

Varhaiskasvatuksen/perhepäivähoidon johto- ja esimiestehtävät 3900 € / kk


Palkkiosuositukset

> Tutustu Keskusjärjestö Akavan palkkiosuosituksiin

Jaa sivu