Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.

Tähän pyritään varmistamalla ja valvomalla, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan.

Ammattihenkilölain myötä sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja ja geronomi ovat laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja. Laillistetut ammattihenkilöt merkitään hakemuksesta Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt ovat ohjauksen ja valvonnan piirissä samaan tapaan kuin terveydenhuollossa. Laissa on määritelty työntekijän ja työnantajan velvollisuudet sekä virheellisen toiminnan seuraamukset. Lain tavoitteena on lisäksi edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tarkoituksenmukaista työnjakoa.

Lue lisää ammattihenkilölaista

Usein kysyttyä ammattihenkilölaista

UKK

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.