Varhaiskasvatuksen sosionomi on lapsen hyvinvoinnin ja sosiaalisen kehityksen paras asiantuntija

Olemme valmistelleet Talentian varhaiskasvatuksen työryhmässä mallin varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta. Työryhmän mukaan varhaiskasvatuksen sosionomi koordinoi lasten opetuksen ja hoidon yhdeksi kokonaisuudeksi.

Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot käsittelevät varhaispedagogiikkaa, varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan lainsäädäntöä, lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemista, lapsuutta yhteiskunnassa, perheen tukemista ja kasvatusyhteistyötä. Sosionomi on siis korkeakoulutettu varhaispedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan osaaja. Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista ovat osallisuuden vahvistaminen ja palvelujärjestelmäosaaminen.

Hankkeista saadaan tärkeää tietoa

Varhaiskasvatuksen sosionomeja on palkattu moneen kuntaan opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoilla. Näissä hankkeissa varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee yleensä yhden yksikön kaikissa lapsiryhmissä ns. ylimääräisenä henkilönä. Varhaiskasvatuslain lähtökohta kuitenkin on, että varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee lapsiryhmässä ja hänet lasketaan päiväkodin mitoitukseen.

Hankkeista saadaan arvokasta tietoa ja pohjaa tulevien ammattilaisten tehtäväkuviin. Nyt kokeiluissa lähtökohtana ovat mm. lapsi- ja perhekohtainen hyvinvointityö, monialainen yhteistyö sote-toimijoiden kanssa sekä osallistuminen pedagogisen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Eli työssä tarvitaan sekä vahvaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin tuntemusta että varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista.

Palkkaus vaativuuden mukaan

Varhaiskasvatuksen sosionomin rooliin liittyy myös paljon odotuksia ja ehkä myös väärinkäsityksiä. Esimerkiksi perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, mutta sitäkin voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksen yhteydessä.

Kaikilla kunnan viranomaisilla on ehkäisevän lastensuojelun järjestämisvelvollisuus. Työn perustana ja juridisena velvoitteena on YK:n lastenoikeuksien sopimus.

Varhaiskasvatuksen kuraattorilla on puolestaan oma oppilashuoltolakiin perustuva tehtävänsä. Useat kunnat tarjoavat myös varhaiskasvatuksen perheohjausta.

Näissä nimikkeiden ja hankkeiden kirjossa voi kuitenkin unohtua se, että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa ja päätehtävät muodostuvat kasvatuksen ja opetuksen tehtävistä, joten palkkauksenkin tulee olla sen mukainen.

 

>> Lue lisää Talentian varhaiskasvatuksen tavoitteista

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija