Sote-integraatio jää toteutumatta

Sote-integraatiota ei synny sillä valinnanvapausmallilla, joka on nyt lausuntokierroksella. Integraatio ei tule toteutumaan palveluiden tuotannossa. Epävarmalta näyttää myös maakuntien sote-järjestäjäorganisaation integraatio.

Valinnanvapauslain suurin riski on se, että terveydenhuollon kustannukset nousevat ja yksityinen terveydenhuolto keskittyy entisestään. Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa erikoissairaanhoito säilyttää rahoituksensa ja vahvan aseman, mutta miten käy sosiaalihuollon palveluiden, kun kustannuskriisi iskee maakuntiin?

Sosiaalihuolto alakynnessä

Lain valmistelussa ja poliittisessa puheessa sosiaalihuolto on edelleen alisteinen terveydenhuollolle. Sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien työ näyttäytyy kapea-alaisena. Sosiaalityötä tarkastellaan vain hallinnollisen päätöksenteon näkökulmasta, ja sosionomien työstä sote-keskuksissa puhutaan epämääräisesti ”yleisenä” neuvontana ja ohjauksena.

Talentian hallitus antaa 14.12.2017 lausunnon valinnanvapaudesta. Lausunnon valmistelun aikana on käynyt selväksi, että valinnanvapauslain sisältöä on muutettava ja aikataulua väljennettävä, jos maan hallitus ja eduskunta aikovat saada maakunta- ja sote-lait läpi.

Riskeihin on varauduttava

Talentiassa on puhuttanut se, tuleeko palveluihin mahdollisesti häiriöitä, kun sote siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä maakuntiin ja kun valinnanvapautta aletaan toteuttaa. Riskit on kartoitettava huolella ja niihin on varauduttava.

Ensin pitää kunnialla hoitaa sote-palveluiden ja henkilöstön siirto. Vasta sitten voidaan valinnanvapautta laajentaa, kun palveluiden häiriötön jatkuminen on varmistettu.

Sote-keskukset ovat terveyskeskuksia. Niistä ei tee so-te keskuksia ”yleinen” sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus, jota voi antaa vaikkapa lähihoitaja 0-tuntisopimuksella. Siihen ei riitä myöskään maakunnan kiertävä sosiaalityöntekijäryhmä.

Kriteerit sote-keskusten neuvonnalle ja ohjaukselle

Talentia esittää lausunnossaan kriteerit siitä, mitä sosiaalihuoltolain mukaisen neuvonnan ja ohjauksen pitää olla sote-keskuksissa. Lisäksi annamme kaksi vaihtoehtoista mallia sosiaalihuollon palveluiden tuottamisesta suoran valinnan palvelujen yhteydessä.

Sosiaalihuollolle, sosiaalipalveluille ja sosiaalityölle on luotava vahva asema järjestäjäorganisaatiossa järjestämislain kirjauksilla, STM:n ohjauksella sekä maakuntien sote-valmistelijoiden ja päättäjien päätöksillä. Näin voidaan osaltaan toteuttaa tehokasta sote-integraatiota.

Maakuntien sote-järjestäjäorganisaatioiden johtopaikoille ja asiantuntijoiksi on rekrytoitava sosiaalialan osaajia. Terveydenhuollon ja erityisesti erikoissairaanhoidon rinnalle tarvitaan vahvaa sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön järjestäjäosaamista. Vasta sitten on mahdollista rakentaa integraatiota.

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja