Kuraattoripalveluiden mitoitus- ja kelpoisuusehtojen korjaamiseen tarvitaan lisää rahaa

Valtioneuvosto on päättänyt, että oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin tehdään sitova mitoitus ja kuraattorin kelpoisuus tarkistetaan. Uudistuksille on jo päätetty määräraha, mutta se ei riitä. Valtion on kehysriihessä 2021 varattava uudistuksille lisää rahaa.

Lisärahoitus tarvitaan, jotta mitoitusperusteita voidaan kehittää pitkäjänteisesti, säätää mitoitusperusteet myös vastaaville kuraattoreille ja uudelleenkouluttaa ne alalla työskentelevät, jotka eivät ole sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä.

Valtion budjetissa mitoitukseen on varattu 29 miljoonaa euroa. Hallitus ei ole vielä esittänyt tarkkaa mitoitusperustetta, mutta määräraha on todennäköisesti liian pieni. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen parin vuoden takaisen selvityksen mukaan kuraattorien vastuulla oleva oppilasmäärä vaihteli alle 700:n ja noin 2000:n välillä ja toimipisteiden määrä yhden ja 20:n välillä.

Kuraattorin on oltava sosiaalialan ammattilainen

Kuraattorin kelpoisuudeksi on säädettävä vähintään sosionomin AMK-tutkinto. Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioimiseen ja lastensuojelun asiakassuunnitelmaan liittyvä lakien mukainen yhteistyö edellyttää kuraattorilta sosiaalialan ammattitaitoa ja koulutusta. Kuraattorin asiakkaan oikeusturvan ja edun kannalta on välttämätöntä, että heidän tarpeisiinsa on opiskeluhuollossa vastaamassa sosiaalipalvelujärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön tunteva sosiaalialan ammattihenkilö.

Kelpoisuusehtojen muutokselle on tarpeellista säätää myös riittävä siirtymäaika, jotta alalla työskentelevät muut kuin sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt voisivat saavuttaa oikeuden harjoittaa sosionomin ammattia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on ohjattava kuntia hankkimaan tarvittavaa muuntokoulutusta tilauskoulutuksena, jolla voidaan varmistaa alueellisesti ja kielellisesti osaavan henkilöstön saatavuus

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija