Tiedote

Talentia vetoaa päättäjiä varmistamaan koulujen oppilashuollon kantokyvyn

Koronasaaga on jatkunut jo puolitoista vuotta, ja raskaan taakan rajoitusten sosiaalisista seurauksista kantavat lapset ja nuoret.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vetoaa päättäjiin, että ne varmistaisivat nyt mahdollisimman turvallisen syksyn niin lapsille ja nuorille kuin myös koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Koronajälkien korjaustyöstä vastuussa ovat erityisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Koulussa heitä edustavat kuraattorit.

– Perheissä kesällä kärjistyneet ongelmat alkavat pian näkyä kouluissa ja samalla lasten hätä tulee koulujen henkilöstön tietoon. Nyt on varmistettava, että koulujen oppilashuollon kantokyky ei vaarannu ja taattava oppilashuollolle riittävät resurssit ohjata apua tarvitsevia lapsia eteenpäin ja toisaalta myös ratkoa pienempiä ongelmia ehkäisevällä työllä. Tästä suuri vastuu on koulujen kuraattoreilla, joiden työhyvinvoinnista on tietysti myös huolehdittava, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Resurssien riittävyydestä on huolehdittava myös pahoin kriisiytyneessä lastensuojelussa, sillä apua tarvitsevien määrä voi olla tavanomaista suurempi. Lapset eivät ole oikea kohde säästää ja nyt tarvitaan sosiaalisia investointeja, Talentia painottaa.

Kuraattorin oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö

Keskellä koronakriisiä hallitus on ehdottanut kuraattoreiden kelpoisuuteen muutoksia, jotka vaarantavat lasten ja nuorten asiakasturvallisuuden.

– Kuraattoreiden on oltava Valviran valvomia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Tässä tapauksessa siis sosiaalityöntekijöitä tai sosionomeja. Kuraattori on oppilaitoksessa ainoa sosiaalihuollon asiantuntija, ja hänen täytyy tuntea muun muassa sosiaalihuoltolaki oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetustoimen lainsäädännön lisäksi. Työssä vaaditaan myös perehtyneisyyttä sosiaalihuollon asiakaslakiin ja erityislainsäädäntöön, sanoo Jenni Karsio.

Talentia myös vaatii, että kuraattoreiden mitoitusperusteiksi säädetään enintään 500 oppilasta kuraattoria kohden. Vain näin voidaan taata riittävät ja oikea-aikaiset kuraattoripalvelut lapsille ja nuorille.

Rokotukset myös kuraattoreille ja sosiaalihuollon henkilöstölle

Monet kaupungit priorisoivat koronarokotuksissa jo viisaasti koulujen opettajia ja päiväkotien henkilökuntaa. Rokotukset laajenevat viimein myös 12-15-vuotiaisiin lapsiin, mihin Talentia on tyytyväinen.

– Nyt on kuitenkin unohtunut, että koulussa on opettajien lisäksi mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja edustava oppilashuollon henkilöstö, kuten kuraattorit. Ihan yhtä lailla he ovat lähikontaktissa oppilaisiin ja tarvitsevat kiireellisesti toisen rokotteen. Niin ikään toista rokotettaan odottavat yhä monet muut sosiaalialan korkeakoulutetut, kuten kotikäyntejä tekevät lastensuojelun ja vanhustenhuollon ammattilaiset, sanoo Jenni Karsio.

Lisätietoja:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö, puheenjohtaja Jenni Karsio puh. 044 541 5955