Uutinen

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisellä sosiaalipalvelualalla 2.5.-16.5.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ei ole syntynyt sopua uudesta työehtosopimuksesta. Sopimus päättyi 30.4. Talentia on neuvotteluja vauhdittaakseen päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Kielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia Talentian jäseniä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 2.5. klo 13 ja päättyy 16.5. klo 13.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön tai vaihtamaan työvuoroa.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

Tutustu lisätietoihin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta: >> Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

On aika olla jämäkkä!

Sinun eduistasi neuvotellaan nyt. Siksi on aika seistä toistemme tukena ja noudattaa järjestön päätöstä työtaisteluun osallistumisesta. Neuvottelutilanne vaatii vahvaa, yhteistä rintamaa, jotta muutosta saadaan aikaan. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon noudattaminen vaatii jämäkkyyttä.

Viime vuonna saimme kunta-alalle ja hyvinvointialueille hyvän sopimuksen ja palkkaohjelman. Tähän ei olisi päästy ilman työtaisteluita.

Talentian tietoon on tullut tilanteita, joissa työnantajat ovat ennalta yrittäneet murtaa mahdollisia työtaisteluita ja painostaneet työntekijöitä, jotta nämä eivät uskaltaisi osallistua työtaistelutoimiin. Älä taivu uhkailuun, painostukseen tai kiristämiseen!

Järjestön päätös ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta suojaa Talentian jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta.

Seuraa Talentian viestintää

Sopimuksettoman tilan aikana jäsenten on hyvä entistä tarkemmin seurata Talentian viestintäkanavia niin somessa, sähköpostissa kuin talentia.fissä, sillä päätökset työtaisteluista voivat syntyä nopeasti.

Miten tilanteeseen on päädytty?

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi viime kesänä kaksivuotinen sopimus, jonka mukaan 2023 on ns. optiovuosi. Työehtosopimus olisi ollut voimassa 30.4.2024 asti, mikäli osapuolet olisivat päässeet tämän vuoden palkankorotuksista sopuun maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Sopua ei kuitenkaan syntynyt, joten Talentia päätti irtisanoa työehtosopimuksen päättymään 30.4.2023.

Talentian tavoitteena on korjata sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkatasoa useampivuotisella palkkaohjelmalla. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.

Onko sinulla kysyttävää?

Tutustu verkkosivuillamme toimintaohjeisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin työtaisteluista. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä Talentiaan >> jarjestoinfo@talentia.fi, puh. 09 3158 5541 (arkisin 3.5. alkaen: klo 9-12).


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.