Tiedote

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusi työehtosopimus on hyväksytty

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2024. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia hyväksyi sopimuksen 27.6.

– Neuvottelut olivat pitkät ja haasteelliset, mutta lopulta ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla saimme kiritettyä neuvottelut ratkaisuun, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Kahden vuoden sopimus

Uusi sopimus on kaksivuotinen, josta toinen vuosi on ns. optiovuosi. Se tarkoittaa, että osapuolet neuvottelevat ensi vuoden palkantarkistusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta 15.3.2023 mennessä. Jos tuolloin ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 30.4.2023.

Tänä vuonna kaikki työntekijät saavat 2 prosentin yleiskorotuksen. Korotus maksetaan 1.9. alkaen.

– Kuten aina neuvotteluissa, sopimuksessa on tehty kompromisseja. Tärkeää on saada palkankorotukset yksityiselle sektorille maksuun yleisen linjan mukaisesti. Neuvottelut seuraavan vuoden tavoitteista jatkuvat pian, Karsio sanoo.

Palkankorotusten kustannusvaikutus tänä vuonna 2,8 prosenttia

Työehtosopimuksen kaikkien palkkaryhmien A-F alimpiin palkkaluokkiin ja niissä kahteen ensimmäiseen palvelusvuositasoon tulee ns. taulukkopalkkojen erisuuruisia alarajakorotuksia. Esimerkiksi D-palkkaryhmän alimman palkkaluokan 0-palvelusvuositasoon tulee 2,1 prosentin alarajakorotus 1.9.2022 alkaen. Näiden alarajakorotusten kustannusvaikutus koko sosiaalipalvelualalla lasketaan olevan noin 0,8 prosenttia.

– Alarajakorotuksia oli tarpeellista tehdä, jotta alan lähtöpalkkojen jälkeenjääneisyyttä kuntasektoriin verrattuna saadaan pienennettyä. Tästä tavoitteesta sovittiin jo 2018 neuvottelukierroksella, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa.

Korotusten kustannusvaikutus tälle vuodelle on noin 2,8 prosenttia. Sekä yleiskorotus että alarajakorotukset tulevat maksuun syyskuussa. Toisin kuin esimerkiksi kuntasektorilla korotusvaraa ei käytetä paikallisiin järjestelyeriin.

Ensi vuoden palkankorotuksista neuvottelut myöhemmin

Talentia tavoitteli kaksivuotista sopimusta, johon olisi sisältynyt useampivuotinen palkkaohjelma. Osa työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöistä oli kuitenkin valmis vain nyt sovittuun 1+1 vuoden sopimukseen, joten palkkaohjelma ei toteutunut. Näin ensi vuoden palkankorotuksista neuvotellaan vasta vuodenvaihteen jälkeen.

– Tällöin tavoitteenamme on saada tasoltaan vähintään samansuuruiset korotukset kuin kuntasektorilla, mukaan lukien kuntasektorin palkkaohjelman korotukset, Kangasmaa sanoo.

Perhevapaauudistus näkyy sopimuksessa

Talentian tavoitteena oli, että sopimuksessa otetaan huomioon perhevapaauudistukseen ja sairausvakuutuslakiin liittyvät muutokset. Tämä toteutui, ja perhevapaiden palkallisuutta koskevat muutokset tulevat sovellettaviksi 1.8.2022 alkaen.

Teksteihin saatiin parannusta esimerkiksi palveluslisiin oikeuttavan palvelun osalta. Lisäksi tuli tes-määräysten oikeaa tulkintaa helpottavia täsmennyksiä ja soveltamisohjeita muun muassa työ- ja lepoajoista.

– Tavoitteemme säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvan matka-ajan korvaamisesta, etätyön periaatteiden kirjaamisesta ja oikeudesta joutuisaan ruokailuun työaikana eivät toteutuneet. Nämä ovat kuitenkin teemoina työryhmissä, jotka aloittavat työnsä syksyllä. Työryhmissä jatketaan myös palkkausjärjestelmän kehittämistä ja suojavaatetusta koskevien tes-määräysten tarkentamista, Kangasmaa sanoo.

Tutustu sopimukseen tarkemmin >> Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Tule 10.8. webinaariin kuulemaan lisätietoja sopimuksesta

Talentia järjestää Uusi yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus -webinaarin 10.8. klo 17.30. Tuoretta sopimusta webinaarissa avaavat Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio ja neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa. Voit lähettää tilaisuuteen kysymyksiä etukäteen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin >> Uusi yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus koskee noin 70 000:ta palkansaajaa. Sopimuksen neuvottelevat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, JHL, Sosiaalipalvelualan Allianssi Salli, Sote ry ja Hyvinvointiala HALI.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkoivat 15.2. sopimuksen irtisanomisella. Ala siirtyi sopimuksettomaan tilaan toukokuun alusta.