Uutinen

Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöiden palkat nousevat 1.9. alkaen

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusi työehtosopimus syntyi 30.6.2022. Sopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2024. Kaikki työntekijät saavat vähintään 2 prosentin yleiskorotuksen 1.9. alkaen, lisäksi uudessa sopimuksessa sovittiin alarajakorotuksista, jotka tulevat maksuun 1.9.

Palkankorotukset vaihtelevat siis kokemusvuosista riippuen 2–4,1 prosentin välillä.

Talentian jäsen, tarkistathan, että korotus on tullut sinulle maksuun 1.9.

Alimpiin palkkaluokkiin korotuksia

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen kaikkien palkkaryhmien A-F alimpiin palkkaluokkiin ja niissä kahteen ensimmäiseen palvelusvuositasoon tulee ns. taulukkopalkkojen erisuuruisia alarajakorotuksia. Talentian jäsenet kuuluvat pääosin palkkaryhmiin D, E ja F.

Esimerkiksi D-palkkaryhmän alimman palkkaluokan 0-palvelusvuositasoon tulee 2,1 prosentin alarajakorotus 1.9.2022 alkaen.

>> Lue tarkemmin palkankorotuksista palkkaryhmittäin

Luottamusmieskorvaukset ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset

Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2022 lukien 3,5 prosenttia, ellei vähimmäistaulukoiden nosto johda korkeampaan korvaukseen.

Vähimmäistaulukoita korotetaan 5 prosenttia ja 100 edustetun työntekijän tasosta alkaen 7 prosenttia.

Myös sellainen työsuojeluvaltuutettu, joka edustaa 10–19 työntekijää, saa 17 €:n korvauksen 1.9.2022 alkaen.

Kahden vuoden sopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusi sopimus on kaksivuotinen, josta toinen vuosi on ns. optiovuosi. Se tarkoittaa, että osapuolet neuvottelevat ensi vuoden palkantarkistusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta 15.3.2023 mennessä. Jos tuolloin ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 30.4.2023.

>> Lue lisää yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta