Uutinen

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle palkankorotuksia syyskuussa

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevät saavat 1.9.2023 alkaen sopimuskauden ensimmäiset palkankorotukset, kun palkkoihin tulee 3,6 prosentin yleis- ja taulukkokorotus.

Lisäksi kunkin vaativuusryhmän (A-F) vähimmäistaulukkopalkkoihin tulee korotus. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B-palkkaryhmissä 1,9 prosenttia ja C-F-palkkaryhmissä 2,2 prosenttia.

Syyskuussa maksetaan myös muita korotuksia. Varallaolo- ja hälytyskorvausten tasoja nostetaan 13 prosenttia.

Kielilisän tasoja korotetaan myös 13 prosenttia. Jos työnantaja edellyttää työntekijältä muun kuin suomen tai ruotsin kielen sujuvaa hallintaa tai viittomakielen hallintaa maksaa työnantaja kielilisän. Kielilisää ei makseta, jos työ luonteensa puolesta edellyttää vieraan kielen hallintaa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin tulee myös 13 prosentin korotus syyskuussa.

Seuraavat palkankorotukset maksuun 2024, tulossa myös 470 euron kertaerä

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla maksetaan palkankorotuksia seuraavan kerran ensi vuonna. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat 470 euron kertaerän toukokuun 2024 palkanmaksupäivän yhteydessä. Muut sopimukseen kuuluvat työntekijät saavat 470 euron kertaerän kesäkuun 2024 palkanmaksupäivän yhteydessä.

Elokuussa tulevat maksuun varsinaiset palkankorotukset.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025.