Uutinen

Varhaiskasvatuksen opettajien OVTES-siirto – mitä se tarkoittaa?

Varhaiskasvatuksen kaikki kelpoisuuden omaavat ja varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan tehtävissä toimivat sekä varhaiskasvatusyksiköiden esimiehet siirtyvät OVTES-sopimukseen syksyllä 2021. Sopimusmääräykset kirjataan omaan liitteeseen.

Siirto ei koske perhepäivähoidon ohjaajia ja vastaavalla nimikkeellä olevia, vaan he jäävät KVTES:n piiriin.

– Siirrolla vahvistetaan, että kaikki varhaiskasvatuksen opettajat säilyttävät opettajan ammatin. Meille tärkeää oli, että kaikkien kelpoisuusehdot täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien palkka- ja työaikamääräykset pysyvät samana OVTES:een siirtyessä, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Milloin siirto tehdään?

Sopimusalan siirto tehdään 1.9.2021 alkaen, mutta mikäli OVTES:n varhaiskasvatuksen sopimusehdot eivät ole valmiit vielä 1.9.2021, siirron valmisteluaikana noudatetaan KVTES-sopimuksen ehtoja enintään 31.12.2022 asti.

Miksi Talentia on sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen opettajille ja johtajille jatkossakin oikea ammattijärjestö?

Varhaiskasvatuksen opettajana ja päiväkodin johtajina toimivien sosionomien on viisasta jatkossakin kuulua Talentiaan, sillä Talentia on ainoa ammattijärjestö, joka muun muassa ajaa heidän ammatillisia etujaan esimerkiksi OKM:n varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin työryhmissä.

Talentia ajaa edelleen joustavia ja yhdenvertaisia opintopolkuja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jotta kaikki voivat edetä työurallaan. Vain näin voidaan turvata henkilöstön saatavuus, hyvinvointi, pysyvyys ja pitkät työurat varhaiskasvatuksessa.

Lisäksi Talentia katsoo, että varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille on avattava mahdollisuus saada lisäkoulutuksella kelpoisuus toimia esiopetuksessa opettajana. Myös opintopolut erityislastentarhanopettajaksi tarvitaan, ja sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneelle, varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistuneelle sosionomille tulee avata kelpoisuus päiväkodin johtajaksi.

Ketkä neuvottelevat OVTES-siirron ehdoista?

OVTES-siirtoa valmistellaan erillisessä työryhmässä (KT ja JUKO), jossa Talentialla on oma edustaja. Lisäksi perustetaan OVTES:n ja KVTES:n varhaiskasvatuksen VAKA-yhteistyöryhmä, joka koordinoi päiväkotien palvelussuhteen ehtoja ottaen huomioon päiväkotien toiminnallisen kokonaisuuden.

Mihin työehtosopimukseen varhaiskasvatuksen sosionomit jatkossa kuuluvat?

Varhaiskasvatuksen sosionomien osalta ei sovittu erikseen mitään, sillä heidän koulutuksensa ja tehtäväsisältönsä ovat vasta valmisteluasteella. Talentian mielestä on tärkeää saada ensin näkyviin se, että varhaiskasvatuksen sosionomit tulevat tekemään vaativaa asiantuntijatyötä. Heidän työtään ei voida hinnoitella alemmaksi kuin, mitä työ tulee todellisuudessa olemaan.

>> Tutustu uuteen KVTES-sopimukseen

>> Jos et vielä ole Talentian jäsen, liity nyt!