Uutinen

Valtion 78 000 palkansaajalle uusi virka- ja työehtosopimus – palkankorotus kaikille

TAL_paakuva_net

Valtion sopimus on hyväksytty. Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio kommentoi:

”Valtio on ensimmäinen jukolainen sektori, jossa saavutettiin sopimus. Sopimuksessa hyvää on se, että jaksotyön aikana sairastuminen ei vie enää ylitöitä. Perhevapaiden osalta saavutettiin edistysaskelia, mutta ei vielä saavutettu perhevapaalainsäädännön tavoitteita. Yleiskorotus tulee ensimmäisenä vuonna kaikille ja toisen vuoden osalta korotuksesta neuvotellaan joulukuuhun mennessä. ”


Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on hyväksynyt valtion uuden virka- ja työehtosopimuksen ajalle 1.3.2022–29.2.2024.

Sopimus on kaksivuotinen. Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia 1. kesäkuuta lukien.
Seuraavan vuoden korotuksesta palkansaajajärjestöt (JUKO, JHL ja Pro) ja Valtion työmarkkinalaitos neuvottelevat jouluun mennessä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen toisen vuoden korotuksesta, sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Lisää palkallista perhevapaata toiselle vanhemmalle

JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo kertoo, että perhevapaauudistus vietiin sopimukseen kokonaisuudessaan lainsäädännön edellyttäminä teknisinä muutoksina.

– Lisäksi saavutimme merkittävän korotuksen toisen vanhemman palkallisiin perhevapaisiin.
Synnyttäneen vanhemman palkalliset perhevapaat säilyivät yhteensä 72 päivässä, ja toisen vanhemman palkalliset perhevapaat nousivat 6 päivästä 18 päivään.

– Valtio ei tehdyllä ratkaisulla täysin edistä 1.8. voimaan tulevan perhevapaalainsäädännön tavoitteita vanhempien välisestä tasa-arvosta, Markku Kojo harmittelee.

Puolitiehen jäänyt sopimusratkaisu vanhempainvapaiden palkallisesta määrästä jättää valitettavasti portin auki myös tasa-arvokanteille.

Jaksotyön aikana sairastuminen ei vie enää ylitöitä

Jaksotyön osalta sopimusmääräyksissä on ollut sairastumiseen liittyvän työajan laskennan ongelma, joka korjataan viimeistään 30. lokakuuta lähtien.

– Tämä on jaksotyötä tekeville tervetullut uudistus. Nyt ylityöt korvataan oikein myös sairastuessa, iloitsee valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne.

Uudistus poistaa samalla sen epäkohdan, että virkamiehet työskentelisivät sairaana varmistaakseen ylityökorvaukset.

– Tämä on erittäin oikeudenmukainen muutos sopimusmääräyksiin, Jonne Rinne painottaa.

JUKO julkaisi tiedotteen 3.3.

>> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla