Tiedote

Vaaratilanteet ovat arkipäivää päiväkodeissa

Yksi kolmesta varhaiskasvatuksen opettajista näkee työssään lapsiin kohdistuvia vaaratilanteita viikoittain tai useammin. Tämä selviää Taloustutkimuksen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialle tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 1037 varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevää sekä 44 hallinnossa työskentelevää Talentian jäsentä.

Talentia vaatii nykyistä enemmän henkilöstöä varhaiskasvatukseen, sillä päiväkodin vaaratilanteet johtuvat nimenomaan resurssien ja ajan puutteesta. Vaaratilanteet ovat pääosin lieviä tapaturmia, kuten kaatumisia mutta myös lasten väkivaltaista käytöstä ja karkaamistilanteita.

– Vastaajat kokevat, että arki kestää heikosti poikkeustilanteita, kuten työntekijöiden sairauspoissaoloja, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Selvityksen mukaan henkilöstöä on erityisesti iltapäivisin liian vähän suhteessa lapsiin. Tilanne koskee niin yksityisiä kuin julkisia päiväkoteja. Jopa puolet henkilöstön edustajista kertoo, ettei työntekijöiden ja lasten varhaiskasvatuslain määrittämä suhdeluku toteudu heidän työpaikallaan.

Kyselystä selviää, että vain joka toisen vastaajan työpaikalla varaudutaan henkilöstön poissaoloihin: puolet vastaajista kertoo, että käytössä on vakituinen varahenkilöstö tai työpaikalle palkataan sijaisia.

– Vastaajista kolme viidestä kokee työuupumusta. Luku on suurempi kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöille tehdyissä kyselyissä. Uupumiseen voivat vaikuttaa muun muassa resurssien vähäisyys, vaaratilanteiden aiheuttama uhka ja kiire, Katajisto pohtii.

Yli 70 prosenttia miettii alan vaihtamista

Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia harkitsee alan vaihtamista. Tulos on huolestuttava, sillä varhaiskasvatuksen opettajista on jo nyt pula. Työntekijät vaativat alalle työn vaativuutta vastaavaa palkkaa, kohtuullisempia ryhmäkokoja ja lisää resursseja. Alalla saa pysymään työpaikan hyvä ilmapiiri, oman ammattitaidon hyödyntäminen ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön.

Varhaiskasvatuksen opettajat toivovat johtajilta enemmän ymmärrystä päiväkodin arjesta. Heiltä toivotaan keskusteluja haastavissa tilanteissa, tukea ja työhyvinvointiin panostamista.

– Henkilöstö haluaa selvästi tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, lapsen etua ajatellen. Herää kuitenkin kysymys, puuttuuko työpaikoilla yhteinen keskustelukulttuuri sekä aika ja paikka keskustelulle. Osataanko vaikeita asioita ottaa puheeksi? Katajisto pohtii.

Kyselyn toteutus
Kyselyn teki Talentian toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin Talentian varhaiskasvatuksessa työskenteleviin jäseniin, ja siihen vastasi 1081 henkilöä 14.1.-4.2.

Lisätietoja:
Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto, marjo.katajisto@talentia.fi, puh. 09 3158 6020
Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, marjo.varsa@talentia.fi, puh. 09 3158 6022

Varhaiskasvatuksen jäsenkysely_Raportti