Tiedote

Uusi varhaiskasvatuslaki ei muuta sosionomitaustaisen lastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan asemaa

Olemassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset ovat edelleen voimassa uuden varhaiskasvatuslain tultua voimaan 1.9.2018. Työsuhteen ehdot säilyvät entisellään niin sosionomi- kuin kandidaattitaustaisilla lastentarhanopettajilla/varhaiskasvatuksen opettajilla ja päiväkodin johtajilla. Nämä sisältävät muun muassa työajan, palkan, S-A-K-ajan ja Ves-päivät.

Lastentarhanopettajaksi kelpoinen sosionomi, sosiaalikasvattaja ja sosiaalialan ohjaaja saa toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä koko työuransa ajan.

Kelpoinen lastentarhanopettaja/varhaiskasvatuksen opettaja voi hakeutua työnantajalta toiselle samaan tehtävään. Myös ne kelpoiset, jotka eivät tällä hetkellä työskentele varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä, voivat hakeutua varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Tämän turvaa henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös (varhaiskasvatuslain 75 §).

Päiväkodin johtaja voi jatkaa uransa loppuun johtajana

Päiväkodin johtajan tehtävässä tällä hetkellä toimiva voi jatkaa työuransa loppuun johtajana. Kuluneen viiden vuoden aikana päiväkodin johtajana jonkin aikaa toiminut henkilö voi hakeutua päiväkodin johtajan tehtävään ja työskennellä johtajan tehtävässä työuransa loppuun saakka. Kaikki muutkin lastentarhanopettajakelpoiset voivat hakeutua päiväkodin johtajan tehtävään, mutta heidän on suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto voidakseen jatkaa tehtävässä varhaiskasvatuslain 31 § tullessa voimaan 1.1.2030.

Kelpoisia hakijoita ei voi rajata ulos koulutustaustan perusteella

Työnantajan on otettava rekrytoinneissa huomioon kaikki edellä mainitut kelpoisuudet. Kelpoisia hakijoita ei voi rajata ulos heidän koulutustaustansa perusteella. Jos rekrytointi-ilmoituksessa mainitaan soveltuva koulutus, on mainittava kaikki kelpoiset koulutukset. Toisaalta jos rekrytointi-ilmoituksessa mainitaan varhaiskasvatuslain 26 §, on mainittava myös 75 § eli siirtymäsäännös.

Henkilöstörakennetta sääntelevä varhaiskasvatuslain 37 § tulee voimaan 1.1.2030. Tällöin laki edellyttää, että kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on korkeakoulutettuja.

Työnantaja ei saa muuttaa lastentarhanopettajan työtehtäviä tekevän nimikettä varhaiskasvatuksen sosionomiksi

Työnantaja saa muuttaa lastentarhanopettajan tehtävänimikkeen varhaiskasvatuksen opettajaksi. Työtehtävät eivät kuitenkaan muutu, ellei osapuolten välillä niin erikseen sovita. Työnantaja ei saa muuttaa lastentarhanopettajan työtehtäviä tekevän nimikettä varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Tehtävänimikkeen on kuvattava työn sisältöä.

Työtehtäviä ei saa olennaisesti muuttaa ilman, että työnantaja ja työntekijä yhdessä nimenomaisesti sopivat siitä tai että työnantajalla on työsopimuslaissa säädetty irtisanomisperuste. Työnantaja ei siis yksipuolisesti voi uuden varhaiskasvatuslain perusteella siirtää palveluksessaan olevia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisia sosionomeja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Avaa ja tulosta tästä työpaikallesi: Uusi varhaiskasvatuslaki ei muuta sosionomitaustaisen lastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan asemaa

VARHAISKASVATUSLAKI KELPOISUUDET JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Marjo Katajisto, marjo.katajisto@talentia.fi, puh. 09 3158 6020

ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, marjo.varsa@talentia.fi, puh. 09 3158 6022