Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset yksityissektorilla

Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten tavoitteena on helpottaa yksityisellä sektorilla toimivien työnantajien asemaa koronavirusepidemian aiheuttamissa äkillisissä muutostilanteissa. Väliaikaiset muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti.

Olemme koonneet alle työlainsäädännön väliaikaisiin muutoksiin liittyviä ohjeita Talentian yksityisen sektorin jäsenille.

Mitä työlainsäädännön väliaikaiset muutokset tarkoittavat?

Työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin toteutetaan työlainsäädännön väliaikaisilla muutoksilla 1.4.2020 alkaen seuraavat muutokset:

  • Lomautusta edeltävä lomautusilmoitusaika lyhentyy 5 päivään nykyisestä 14 päivästä.
  • Lomautusta koskevien YT-neuvotteluiden kesto lyhentyy 5 päivään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä.
  • Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Koeaikaa koskevaa säännöstä muutetaan niin, että työsopimus on mahdollista koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Aikaisemmin työsopimuslain mukainen takaisinottovelvollisuus on ollut 4–6 kuukautta työsuhteen kestosta riippuen. Väliaikaisen lakimuutoksen myötä takaisinottovelvollisuus on 9 kuukautta riippumatta työsuhteen kestosta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanomalleen henkilölle, mikäli tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin töihin 9 kuukauden kuluttua työsuhteen päättyessä.

Lue lisää: Talentia > Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset
Tutustu myös: Akava > Mitä työlainsäädännön muutokset tarkoittavat työntekijän kannalta?

Miten toimin, jos minut lomautetaan?

Jos joudut joudut lomautetuksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa työnhakijaksi, jotta olet lomautusaikana oikeutettu työttömyysturvaan. Jos työssäoloehtosi on täynnä eli olet ollut liiton työttömyyskassan jäsen vähintään 28 viikkoa, työttömyysturvan maksaa sinulle Talentian työttömyyskassa Erko.

Jos työssäoloehtosi ei ole vielä täynnä – olet esimerkiksi opiskelija tai ollut työelämässä vain vähän aikaa – työttömyysturvasi maksaa Kela. Koronapandemiasta seuranneen poikkeustilanteen vuoksi hallitus on esittänyt muutosta, että työttömyysturvassa ei olisi enää omavastuupäiviä, vaan saisit sitä heti ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä. Normaalitilanteessa omavastuuaika on viisi päivää.

Talentia > Muista nämä, jos sinut lomautetaan

Lisätietoa:

Talentia > Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset
Talentia > Valmiuslaki ja palvelussuhteen ehtojen muutokset
Talentia > Yksityinen sektori ja koronavirus
Talentia > Toimintaohjeet koronavirustilanteessa