Uutinen

Työ- ja työttömyysturvalainsäädännön muutokset voimassa vuoden loppuun

Työsopimuslain ja työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset jatkuvat 31.12.2020 asti. Asia koskee yksityisellä sektorilla työskenteleviä.

Alun perin koronavirusepidemian vuoksi työlainsäädäntöön tehtyjen muutosten piti olla voimassa kesäkuun loppuun ja työttömyysturvaan tehtyjen muutosten heinäkuun loppuun.

Lomautusilmoitusaika on vuoden loppuun asti 5 päivää normaalin 14 päivän sijaan, ja lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kesto on 5 päivää.

Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Työnantaja voi lisäksi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen.

Työttömyysturvaa koskevissa muutoksissa omavastuupäivät poistuivat työttömyysturvasta. Normaalisti omavastuupäiviä on 5. Työttömyysturvan enimmäiskesto ei kerry lomautusten aikana. Työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu. Työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 jälkeen ja päättyvät viimeistään 31.12.2020.