Uutinen

Tuntuva työajan pidennys torjuttiin, muutos tuo parannusta palkkoihin

Osana kuntasektorin sopimusta pidennettiin sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliterapeuttien ja koulukuraattorien työaikaa 9 minuutilla päivässä. Tämä ryhmä on aiemmin kuulunut 37,5 tunnin työaikaa tekeviin. Työajan pidennystä kompensoidaan 2,4 %:n palkankorotuksella.

 

Miksi tähän päädyttiin?

Kuntatyönantajat ilmoitti, ettei se ota enää 37,5 tunnin työaikamuotoa kahden vuoden päästä tulevien maakuntien sopimuksiin. KT esitti eräiden asiantuntijoiden, mukaan lukien sosiaalityöntekijät, sosiaaliterapeutit ja koulukuraattorit, siirtämistä yleistyöaikaan 38 tuntia 45 minuuttia tai jaksotyöaikamuotoon. Esitys olisi pidentänyt näiden ammattiryhmien työaikaa 1 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Neuvottelujen tuloksena työnantaja vähensi työajan pidennyksen 45 minuuttiin ja siitä maksettava kompensaatio on suurempi, kuin suhteellinen työajan muutos. Lisäksi työaikamuutoksen seurauksena tulee voimaan muita parannuksia työehtoihin.

Syntyneellä ratkaisulla saadaan jäsenille korvaus työajan pidennyksestä nyt ja vältetään riski, että maakuntiin siirryttäessä työaika pitenee ilman minkäänlaista korvausta, puheenjohtaja Tero Ristimäki summaa.

> Lue tarkemmin työaikaa koskevien neuvottelujen kulusta ja saavutetuista tuloksista