Tietoa työaikamuutoksesta

Tuntuva työajan pidennys torjuttiin, työaikamuutos tuo parannusta palkkoihin ja työehtoihin

Osana kuntasektorin sopimusta pidennettiin sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliterapeuttien ja koulukuraattorien työaikaa 9 minuutilla päivässä. Tämä ryhmä on aiemmin kuulunut 37,5 tunnin työaikaa tekeviin. Työajan pidennystä kompensoidaan 2,4 % palkankorotuksella. Työajan muutos tuo myös muita parannuksia. Edellä mainittujen ammattiryhmien vuorokautinen ylityö korvataan aina, ylityötunteja ei enää tasoiteta samalla viikolla lyhyemmällä työpäivällä eikä ylityöhön käytetä työaikaliukumia. Lisäksi on ratkaistu nk. täyttöongelma eli muun muassa sosiaalipäivystyksiä koskenut hankaluus, jossa sairauslomalta tai muulta palkalliselta vapaalta palattua ei ole ylimääräisistä vuoroista saanut korvausta, ennen kun poissaolon aikana tekemättä jäänyt vuoro on korvattu.

Miksi tähän suostuttiin?

Kunta-alan neuvotteluissa Kuntatyönantajat KT ilmoitti, ettei ota enää 37,5 tunnin työaikamuotoa kahden vuoden päästä tulevien maakuntien sopimukseen. KT esitti eräiden asiantuntijoiden, mukaan lukien sosiaalityöntekijät, sosiaaliterapeutit ja koulukuraattorit, siirtämistä yleistyöaikaan 38 tuntia 45 minuuttia tai jaksotyöaikamuotoon. Esitys olisi pidentänyt näiden ammattiryhmien työaikaa 1 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Kuntatyöantajien esitys koski useita eri asiantuntijaryhmiä ja järjestöjä. Talentia vastusti työajan jatkamista ja torjui useaan kertaan työnantajan esitykset.

— Työnantajan esitys oli loppuun saakka neuvottelupöydällä ja se ratkaistiin viimeisten joukossa yhtä aikaa lomarahaleikkausten kompensoinnin kanssa. Neuvottelujen aikana tuli selväksi riski siitä, että jäsenten työaika pidentyisi maakuntiin siirtymisen myötä ilman kompensaatiota, kertoo puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Työnantaja esitti neuvottelujen aikana sosiaalityöntekijöille erillisratkaisua, jolloin ainoastaan he jäisivät 37,5 tunnin työajan piiriin. Talentia olisi hyväksynyt tämän ja oli valmis neuvottelemaan asiasta yhdessä palkkojen alarajakorotuksen (KVTES) kanssa ennen maakuntiin siirtymistä. Vastaavasti jotkut järjestöt olisivat hyväksyneet täyden pidennyksen, jos 38 tunnin 45 minuutin työaikaan sisältyisi palkankorotuksen lisäksi oikeus joutuisaan ruokailuun työaikana. Joutuisa ruokailu työajalla ei kuitenkaan käynyt työnantajalle, joka veti lopulta sosiaalityöntekijöiden erillisratkaisun pois ja teki uuden tarjouksen, jossa uudeksi työajaksi esitettiin 38 tuntia 15 minuuttia eli puoli tuntia lyhyempi, kuin aiempi tarjous työajan pidennyksestä.

— JUKOn neuvottelijoille Talentian hallitus antoi 7.2.2018 tavoitteen saada työajan pidennys kokonaan pois esityksistä. Vaihtoehtona esitettiin reilua korvausta työajan pidennyksestä. Talentia esitti palkkoihin prosenttikorotuksen lisäksi reilua palkkojen alarajan (KVTES) korotusta, Ristimäki selvittää.

Neuvottelutulos syntyi 8.2.2018 illalla. Osana sopimusta päätettiin työaikamuutoksesta, jossa työaika pitenee 7.5.2018 lähtien 45 minuuttia viikossa eli 9 minuuttia päivässä 2,4 % palkankorotusta vastaan. Tehyn valtuusto on jo hyväksynyt sopimuksen. Jukon hallitus käsittelee asiaa ensi viikolla, Talentian hallitus heti 9.2.2018.

Sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliterapeuttien ja koulukuraattoreiden tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan näin sopimuskauden aikana yhteensä 4,65 % (2,4 % työajan pidennyksestä +1,25 % yleiskorotus + 1 % yleiskorotus). Lisäkorotuksia voi tulla 1.1.2019 jaettavasta 1,2% paikallisesta erästä. Korotusta palkkojen alarajaan ei tullut, mutta Talentia on mukana sopimuksen myötä perustettavassa sote-työryhmässä ja neuvottelee suoraan Kuntatyönantajien kanssa sosiaalityöntekijöiden palkkojen alarajan nostosta 2018—2019.

— Ratkaisun syntyyn vaikutti se, että työnantaja vähensi työajan pidennyksen 45 minuuttiin ja siitä maksettava kompensaatio oli suurempi, kuin suhteellinen työajan muutos. Lisäksi työaikamuutoksen seurauksena tulee voimaan muita parannuksia. Akuuteista työtehtävistä, kuten kiireellisestä sijoituksesta, johtuva vuorokautinen ylityö korvataan jatkossa aina. Sitä ei tasoiteta saman viikon aikana lyhyemmällä työpäivällä, eikä liukumia käytetä enää ylitöihin. Lisäksi työnantajan määräämä koulutus luetaan työajaksi.

Talentian hallitus päätti hyväksyä ratkaisun, koska sosiaalityöntekijöiden erillisratkaisua ei ole mahdollista saada edes lakolla: muut järjestöt ovat jo hyväksyneet tuloksen.

Syntyneellä ratkaisulla saadaan jäsenille korvaus työajan pidennyksestä nyt ja vältetään riski, että maakuntiin siirryttäessä työaika pitenee ilman minkäänlaista korvausta.

Jaa sivu