Uutinen

Tasa-arvosuunnitelma saatava osaksi varhaiskasvattajan arkea

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia esittää, että tasa-arvolakiin lisätään oma pykälänsä koskemaan varhaiskasvatusta.

Hallituksen esityksen mukaan varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelma laadittaisiin vuosittain. Se tulisi kuitenkin liittää kiinteäksi osaksi varhaiskasvatuksessa tehtävää muuta suunnittelua ja arviointia.  Näin tasa-arvosuunnitelmasta tulisi osa varhaiskasvattajien päivittäistä työtä.

Jotta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat varhaiskasvatuksen arjessa, henkilöstö tarvitsee täydennyskoulutusta.

–  Huomiota on kiinnitettävä myös henkilöstön rekrytointikäytäntöihin sekä työtehtävien sisältöön. Miten päiväkodissa toimitaan päivittäin? Korostuvatko sukupuolten väliset erot? toteaa Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Huoltajat ja vanhemmat mukaan suunnitteluun

Hallituksen esityksen mukaan varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelma laadittaisiin vuosittain. Talentia korostaa, että tasa-arvosuunnitelman tekemiseen on otettava mukaan myös lapsen huoltajat ja vanhemmat.

– Yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa on keskeinen osa hyvin toimivaa varhaiskasvatusta – yhteistyön toteutumisessa ja huoltajien osallisuuden vahvistamisessa on vielä kehitettävää. Luottamuksellisessa yhteistyössä voi luontevasti ottaa esiin myös vaikeita lapseen liittyviä asioita.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen monin tavoin. Kun lapsi omaksuu tasa-arvoisuuden luonnolliseksi osaksi elämää, tämä ohjaa hänen omaa toimintaansa ja valintojaan opinnoissa, harrastuksissa ja työssä.

– Parhaimmillaan vaikutukset ovat merkittäviä. Työelämän eriytyminen vähenee ja palkkatasa-arvo on lähempänä toteutumista, Katajisto kuvailee.

Lue Talentian lausunto tasa-arvolain muutoksesta