Uutinen

Yhdenvertaisuuden on toteuduttava työpaikoilla vuoden jokaisena päivänä

Helsinki Pride -viikolla juhlistetaan jokaisen oikeutta olla oma itsensä. Myös Talentia osallistuu kulkueeseen. Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio muistuttaa, että työpaikkojen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vuoden jokaisena päivänä.

Kesäkuussa vietetään kansainvälistä Pride-kuukautta. Pride edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksia sekä juhlistaa yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. Se muistuttaa tasa-arvoisten, yhtäläisten oikeuksien kuulumisesta kaikille.

Vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanne on parantunut Suomessa viime vuosikymmeninä, syrjintää tapahtuu edelleen. Esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeusviraston tekemään kyselyn mukaan vain alle viidennes seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista kertoo olevansa työpaikalla avoimesti oma itsensä.

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee olla erottamaton osa jokaisen työpaikan päivittäistä arkea.

– Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää työtä tulee tehdä paitsi yhteiskunnassa laajemmin, myös jokaisella työpaikalla. Laki velvoittaa työpaikkoja toimimaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, Karsio muistuttaa

Syrjintä kielletään Suomessa yhdenvertaisuuslaissa. Laki kattaa muun muassa työhönottoperusteet, työolot, työehdot, uralla etenemisen ja henkilöstökoulutuksen. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

– Työnantajalla on velvollisuus edistää tasapuolista kohtelua. Työntekijää ei saa syrjiä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Jokaisella on oikeus tehdä työtään ilman syrjintää tai sen pelkoa, Karsio korostaa.

– Työnantajan tulee työskennellä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen eteen. Työn tulee olla määrätietoista ja johdonmukaista, ja sitä on tehtävä ympäri vuoden, Karsio jatkaa.

Jos työntekijä kuitenkin kokee syrjintää, hän voi olla yhteydessä työsuojeluviranomaisiin.

Talentia edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista myös Pride-kuukauden ulkopuolella. Se on feministinen järjestö, mikä tarkoittaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat läpileikkaavia teemoja kaikessa sen toiminnassa.

Talentia pitää huolta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta sosiaalialan työpaikoilla valvomalla jäsentensä etua esimerkiksi palkkariidoissa ja syrjintätapauksissa. Se tekee myös laaja-alaista ja monipuolista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen.

Pridea juhlitaan Suomessa eri paikkakunnilla. Suomen suurinta Pride -tapahtumaa, Helsinki Pride -viikkoa, vietetään 24.–30.6.2024. Viikko huipentuu lauantaina 29.6. Helsinki Pride -kulkueeseen ja puistojuhlaan. Talentia osallistuu kulkueeseen yhdessä jäsentensä kanssa.