Uutinen

Tarkasta palkkakuittisi – kunta-alan ensimmäiset palkankorotukset maksuun kesäkuussa

Uuden kunta-alan sopimuksen mukaan ensimmäiset palkankorotukset tulivat maksuun kesäkuussa. Yleiskorotus nostaa kaikkien kunta-alalla työskentelevien palkkoja kaksi prosenttia. Enintään 2300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.

Viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei työ- ja virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu tai jos toimivaltainen viranomainen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää.

– Tällöin ensimmäisten sopimuskorotusten olisi pitänyt näkyä kesäkuun palkassa 16.6.2022. Mikäli korotukset eivät teknisestä syystä ehtineet maksuun kesäkuun palkassa, maksetaan ne työntekijälle takautuvasti, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.

Seuraavan kerran palkankorotuksia on vuorossa keskitetyn järjestelyerän muodossa 1.10.2022. Valtakunnalliset sopijaosapuolet neuvottelevat 0,5 prosentin erän käytöstä syyskuun loppuun mennessä. Jos sopimukseen ei päästä, jaetaan erä yleiskorotuksena, jolloin siis kaikki kunta-alan työntekijät saavat 0,5 prosentin palkankorotuksen.

Lue lisää: Kunta-alan uuden sopimuksen ydinkohdat