Tiedote

Talentian selvitys: Sosiaalipalvelujen asiakkaiden hyvinvointi ja asiakasturvallisuus ovat uhattuina – korona heikensi mahdollisuuksia saada apua

Koronaepidemia on vaikuttanut sosiaalipalvelujen asiakkaiden saamiin palveluihin ja samalla asiakkaiden avuntarpeiden selvittäminen on vaikeutunut, osoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenilleen tekemä selvitys.

Sosiaalialan korkeakoulutetuista ammattilaisista 75 % on huolissaan asiakkaidensa pärjäämisestä ja katsoo, että asiakkaiden mahdollisuus saada apua on heikentynyt koronan aiheuttamien sosiaalipalvelujen muutosten myötä. Valtaosa vastaajista myös arvioi asiakkaidensa tarvitsevan enemmän tukea kuin, mitä heille voidaan tarjota.

“Asiointikanavia ja paikkoja supistetaan, ja asiakkaiden on entistä vaikeampaa olla yhteydessä ja saada asioitaan hoidettua”, yksi vastaajista kertoo.

Hieman yli puolet vastaajista toteaa epidemian vaikeuttaneen työskentelyä ammattieettisesti kestävällä tavalla. Myös asiakkaiden oikeusturva on heikentynyt.

– Asiakkaat tarvitsevat nyt enemmän tukea ja ohjausta, jotta he löytävät tarvittavat palvelut. Toisaalta palveluja on nyt vähennetty, jolloin avuntarpeisiin ei aina voida vastata. Tästä aiheutuu työntekijöille kohtuutonta painetta ja ammattieettisiä ristiriitoja, kun asiakkaita ei voida auttaa tarvittavalla tavalla, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila sanoo.

Sosiaalipalvelut tekivät digiloikan

Monilla työpaikoilla on koronan myötä otettu käyttöön uusia digitaalisia työtiloja ja pikaviestipalveluita. Lisäksi puhelimella tehtävä asiakastyö on yleistynyt. Muutoksessa on kuitenkin myös varjopuolensa.

– Asiakkaiden yhdenvertaisuus digiloikassa huolestuttaa työntekijöitä. Silloin kun suurin osa palveluista on digitaalisia, putoaa osa asiakkaista täysin niiden ulkopuolelle. Noin 60 % vastaajista arvioi, ettei heidän asiakkaillaan ole riittäviä teknisiä välineitä ja valmiuksia yhteydenpitoon. Palveluiden toteuttaminen pelkästään digitaalisesti ei näin turvaa asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Pelkkä puhelinpalvelu ei myöskään ole riittävä asiakastyön muoto, koska siitä puuttuu kasvokkainen vuorovaikutus. Toisaalta on huomioitava, että digiloikka on mahdollisuus palveluiden kehittämiseen, Jaana Manssila sanoo.

Kunnissa ei ole varauduttu sosiaalipalvelujen kysynnän kasvuun

Koronakriisin ennakoidaan lisäävän avun tarvetta. Lähes 80 % sosiaalialan ammattilaisista arvioi asiakkaidensa tarvitsevan nykyistä enemmän apua koronatilanteen rauhoituttua. Reilu 70 % vastaajista arvioi asiakasmäärien yleisesti kasvavan.

– Vaikka ammattilaiset arvioivat, että avuntarve kasvaa, siihen ei ole selvityksemme mukaan varauduttu kuin 17 % työpaikoista. Niissäkin varautuminen on pääasiassa suunnitteluasteella muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kunnissa olisi nyt syytä ennakoida sosiaalipalvelujen kasvavaan kysyntään, sillä oikea-aikaisella avulla saadaan myös kustannussäästöjä ja tuetaan työssä jaksamista, Talentian Jaana Manssila sanoo.

Työntekijät ovat kuormittuneita ja työturvallisuudessa on ongelmia

Etulinjassa työskenteleviä sosiaalialan korkeakoulutettuja kuormittavat poikkeustilanteessa osin heikosti johdetut työjärjestelyt ja työturvallisuuden ongelmat. Kolmannes vastaajista kokee jääneensä poikkeustilanteessa yksin ilman esimiehen riittävää tukea. Samalla esimiehet tuovat esiin kohtuuttoman suuren työmääränsä.

Kolmannes vastaajista kokee, että työnantaja ei ole huolehtinut riittävästi heidän työturvallisuudestaan.

– Suojavarusteita on ollut puutteellisesti, mutta silti toimintaa on monin paikoin jatkettu normaalisti. Tilanne on aiheuttanut työntekijöissä pelkoa niin omasta kuin läheisten terveydestä. Työnantajat eivät myöskään ole välttämättä ohjeistaneet, kuinka työntekijöiden tulisi suojautua, Jaana Manssila sanoo.

“Työntekijöiden työturvallisuus on retuperällä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sosiaali jälleen kerran unohdettu, yksi vastaajista tiivistää”

Talentian jäsenkysely koronaepidemian vaikutuksista sosiaalipalveluissa toteutettiin 27.4.– 4.5.2020. Kyselyyn vastasi noin 1500 Talentian jäsentä, jotka työskentelevät eri sosiaalipalveluissa, kuten lastensuojelussa, vanhustenhuollossa, vammaispalvelussa, aikuissosiaalityössä tai lapsiperheiden palveluissa.

>> Tutustu selvitykseen

Lisätietoja:

Jaana Manssila, erityisasiantuntija, puh. 09 3158 6025
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia