Uutinen

Talentialta uusi lakkovaroitus ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköihin  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on jättänyt tänään 17.5. lakkovaroituksen palveluasumisen yksiköihin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.  

Lakko alkaa 28:ssa ympärivuorokautisen palveluasumisen tai palveluasumisen yksikössä torstaina 1.6. ja päättyy lauantaina 3.6., jos sopua työkiistaan ei saada tätä ennen. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.   

Työtaistelun tavoitteena on saada vauhtia jumiutuneisiin sopimusneuvotteluihin. Työriita on siirtynyt valtakunnansovittelijan pöydälle, mutta toistaiseksi riitaan ei ole löytynyt ratkaisua.      

Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on hyvin vaativaa ja vastuullista, mutta palkassa se ei valitettavasti näy. Vaadimme, että tämä epäkohta korjataan. Työtaistelutoimet ovat nyt ainoa keino saada neuvotteluita eteenpäin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.  

Lakon ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaiden hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi. 

Talentia antoi myös eilen 16.5. lakkovaroitukset yksityisiin päiväkoteihin ja lastensuojelun yksiköihin. Niin ikään 4.5. Talentia julkisti lakkovaroitukset, jotka koskevat yksityisiä päiväkoteja ja tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteita.  

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 

Lisäksi koko sopimusalalla jatkuu ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 16.5. klo 13 ja päättyy 30.5. klo 13. 

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ei ole syntynyt uutta työehtosopimusta. Työtaistelun tavoitteena on vauhdittaa jumissa olevia sopimusneuvotteluja. Talentia tavoittelee yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa. 

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet jälkeen julkisesta sektorista. Työnantajan esittämillä korotuksilla palkkaero ei pienenisi, vaan päinvastoin entisestään kasvaisi. 

Tutustu lakkoinfoon 

Olemme koonneet verkkosivuillemme tietoa ja vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä: jarjestoinfo@talentia.fi, puh. 09 3158 5541 (arkisin: klo 9–12, paitsi 22.5. klo 9–18 ja 23.5. klo 8–12). 

Sinulla on oikeus lakkoon 

Kaikilla jäsenillä on perustuslaillinen oikeus lakkoon. Lakko on laillinen toimenpide, josta vastuun kantaa Talentia. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta eikä kysyä, onko työntekijä osallistumassa lakkoon tai kuuluuko hän ammattijärjestöön. Tämä tulkitaan lakon murtamiseksi. 

Lakko-oikeuden rajoittaminen on vakava asia ja järjestymisvapauden loukkaaminen on rikoslain mukaan rangaistava teko. Mikäli työnantajasi pyrkii rajoittamaan lakko-oikeuksiasi, ota yhteyttä Talentiaan. Työnantaja saattaa esimerkiksi johtaa tarkoituksella harhaan ja vyöryttää vastuuta sinulle. 

Haemme lakolla työntekijöille parempia mahdollisuuksia auttaa ihmisiä. Palvelut heikentyvät, jos alalla ei pysy hyviä ja koulutettuja työntekijöitä kehnojen työehtojen tai palkkauksen takia. 

Nyt on aika olla jämäkkä ja vaikuttaa oman alan työehtoihin! Viime vuonna saimme kunta-alalle ja hyvinvointialueille hyvän sopimuksen ja palkkaohjelman. Tähän ei olisi päästy ilman työtaisteluita. 

Talentian jäsenyys suojaa ja velvoittaa sinua 

Talentia on tehnyt päätöksen lakkoon osallistumisesta, joten vastuu on liitolla. Sinulle ei saa tulla seuraamuksia siihen osallistumisesta. 

Sinun on toimittava liittosi päätöksen mukaisesti. Kaikenlainen lakon alainen työ on kiellettyä. 

Jos teet lakon alaista työtä, toimit työtovereitasi vastaan työnantajan eduksi. Lakon rikkomisesta voi olla seurauksena liitosta erottaminen. Liitto voi myös asettaa karenssin, jonka jälkeen voi hakea uudelleen liiton jäseneksi. 

Lakossa olijat saavat lakkoavustusta 

Talentia maksaa 116 euroa lakkoavustusta/lakkopäivä. Jotta voimme maksaa lakkoavustusta, on tärkeää, että yhteys- ja työsuhdetietosi ovat ajan tasalla. 

Tarkista ja päivitä yhteys- ja työsuhdetietosi sähköisesti www.talentia.fi (sivun oikeassa yläreunassa  “Kirjaudu sisään” -painike) 

Voit hakea lakkoavustusta lakon jälkeen. Annamme ohjeet lakkoavustuksen hakemisesta lähempänä ajankohtaa. 

Seuraa Talentian viestintää 

Sopimuksettoman tilan aikana jäsenten on hyvä entistä tarkemmin seurata Talentian viestintäkanavia niin somessa, sähköpostissa kuin talentia.fissä, sillä päätökset työtaisteluista voivat syntyä nopeasti. 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.