Uutinen

Talentia tavoittelee kaikilla sopimusaloillaan palkankorotuksia

Talentian jäsenten työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yleinen taloustilanne on parantunut huomattavasti siitä, kun voimassa olevia sopimuksia neuvoteltiin. Palkansaajien odotukset palkankorotuksille ovat sektorista riippumatta oikeutettuja äärimaltillisten sopimuskierrosten jälkeen. Talentia tavoittelee kaikilla sopimusaloillaan palkankorotuksia, jotka turvaavat ostovoiman. Tason on oltava vähintään sama kuin vientialoilla, huomioon ottaen teollisuuden liukumat.

Talentia tavoittelee kaikilla sopimusaloillaan palkankorotuksia, jotka turvaavat ostovoiman.

Oman lisänsä neuvotteluihin tuo se, että Kiky-sopimuksen julkisten alojen lomarahaleikkaus tulee korvata osana ratkaisua. Sosiaalialalle tarvitaan yleiskorotusten lisäksi useamman vuoden palkkaohjelma, jossa keskitetysti työ- ja virkaehtosopimuksilla sovitaan erät, joilla korjataan sosiaalialan korkeakoulututkintoa vaativien tehtävien palkkausta. Kunta-alalla tulee keskitetysti sopia järjestelyerästä (palkkaohjelma), jota käytetään KVTES:n liitteen 4 (sosiaalityöntekijät, sosionomit) ja liitteen 5 (lastentarhanopettajat) hinnoittelujen kehittämiseen. Vastaavat kohdennukset ovat tavoitteena myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla.

Tulevat organisaatiomuutokset edellyttävät lisäksi sosiaalialan esimies- ja johtamistehtävien palkkauksen kehittämistä. Sopimusten niin sanotut tekstitavoitteet tarkentuvat neuvottelukierroksen edetessä. Sopimusten hinnoitteluteksteihin on tehtävä rakenteellisia muutoksia johtuen muun muassa uudistuneesta lainsäädännöstä ja tulevasta maakuntauudistuksesta.

Talentia on valmistautunut syksyn ajan myös tulevien maakuntien sopimusjärjestelmän uudistamiseen. Näiden neuvottelujen aikataulu siirtyy vuoden 2018 puolelle. Maakuntien sopimusjärjestelmää koskevissa neuvotteluissakin on tärkeää, että Talentia on aktiivinen suhteessa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukoon ja on mukana tavoitteenasettelussa, jossa otetaan huomioon sosiaalialan korkeakoulutettujen erityiskysymykset.