Tiedote

Talentia puolustaa varhaiskasvatuksessa työskenteleviä sosionomeja

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime viikolla varhaiskasvatuksen tulevaisuutta käsittelevän raportin. Talentia on tyytymätön raporttiin, joka sivuuttaa sosionomien varhaiskasvatusosaamisen.

Raportin tekijät esittävät uusiksi tehtävänimikkeiksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen sosionomia. Ehdotus on tehty perehtymättä siihen, millaista varhaiskasvatuskoulutusta sosionomin tutkintoon sisältyy tällä hetkellä.

Raportista ei ilmene, että siinä olisi hyödynnetty ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen kouluttajien asiantuntemusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä raportin laatijoista puuttuu myös ammattikorkeakoulujen asiantuntijaedustus.

Talentia puolustaa ja tekee työtä varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien puolesta Suomen ainoana sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestönä.

Talentia on jo keskustellut raportin puutteista sen laatijoiden kanssa. Keskustelu ja vaikuttaminen jatkuvat päättäjien kanssa. Teemme kaikkemme, jotta raportissa esitetyt uhat sosionomien aseman heikentymiselle eivät toteudu.

Toimimme myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Ehdotukset sosionomien asemasta huolestuttavat Talentian lisäksi ammattikorkeakouluja ja kuntia.

 
Lue lisää: Blogi: Varhaiskasvatuksen tiekartta aliarvioi sosionomien osaamista
Talentian ammattiasioiden päällikön Marjo Varsan mielipidekirjoitus ”Erikoistunut sosionomi on pätevä lastentarhanopettaja” Helsingin Sanomissa 28.6.2017