Lausunto

Talentia kannattaa maksukaton laajentamista asiakasmaksulaissa

Maksukattoon sisällyttävien palvelujen määrää on tarkoitus laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa. Talentia kannattaa esitystä.

Maksukattoa kerryttäisivät vastaisuudessa myös suun terveydenhuollosta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä eri terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamista terapioista perityt maksut. Lisäksi toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut kerryttäisivät maksukattoa.

Nykyään palvelujen käyttäjien pitää itse seurata maksukaton täyttymistä. Tämä ei muuttuisi. Uutta olisi se, että asiakasmaksua koskevasta laskusta pitäisi jatkossa käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.

Seurantavelvollisuuden siirtämistä pois asiakkaalta on tarkoitus tarkastella uudestaan, kun asiakasmaksulainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus. Se on tarkoitus toteuttaa samalla, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

– Asiakkailla ei pitäisi olla velvollisuutta seurata maksukattoa. Kaikki eivät tiedä, mitkä kerryttävät maksukattoa tai osaa seurata maksujen kertymistä. Talentia pitää välttämättömänä asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta ja viimeistään sen yhteydessä tehtävää maksujen seurantavelvollisuuden siirtämistä asiakkailta maakunnille, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Sosiaalityöntekijöille ei voi sysätä enempää tehtäviä

Uudistuksessa on tarkoitus vahvistaa asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevaa sääntelyä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selviytyäkseen.

Hallituksen esityksen mukaan kunnan olisi annettava asiakkaalle riittävästi ja ymmärrettävästi tietoa maksun huojentamista koskevasta sääntelystä.

Säännös merkitsisi sitä, että kunnan pitäisi osoittaa taho, jolla olisi velvollisuus tuntea maksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskeva sääntely ja neuvoa asiakkaita asiassa. Tähän on ajateltu esimerkiksi asiakasmaksupäätöksiä käsittelevää kunnan yksikköä tai sosiaalityöntekijää.

– Vastustamme näiden tehtävien osoittamista sosiaalityöntekijöille. Tarkoituksenmukainen taho on kunnassa asiakasmaksupäätöksiä käsittelevä yksikkö, jossa on tehtävän vaatimaa erityisosaamista. Jos asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista sosiaalihuollon ammatillista arviointia tai sosiaalihuollon palveluja, voivat asiakasmaksuja käsittelevät yksiköt ohjata heidät sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen asiakkaiksi, Manssila sanoo.

Sosiaalityöntekijöiden työmäärää ei saa enää lisätä. Tutkimusten mukaan he ovat voimakkaasti kuormittunut ammattiryhmä, jonka työmäärää olisi ennemminkin kevennettävä. Sosiaalityöntekijöistä on lisäksi huutava pula koko maassa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija
Jaana Manssila
jaana.manssila@talentia.fi

Lue Talentian antama lausunto aiheesta >> Talentian lausunto asiakasmaksulaista