Uutinen

Talentia kannattaa laittoman uhkauksen muuttamista virallisen syytteen alaiseksi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa hallituksen esitystä siitä, että työ- tai luottamustehtäviin liittyvä laiton uhkaus säädetään virallisen syytteen alaiseksi. Nykyisin laiton uhkaus on asianomistajarikos eli syyte voidaan yleensä nostaa vain, jos uhri sitä vaatii.

Esityksen mukaan syyttäjä saa nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on kohdistunut henkilöön esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä, opetustehtävissä ja asiakaspalvelu- tai hallintotehtävissä.

Sillä ei ole väliä, onko laiton uhkaus tehty uhrin työpaikalla vai esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa.

– Nykytilanne käsitellä uhkauksia asianomistajarikoksena on koettu sosiaalialalla epäkohtana jo pitkään. Esitys parantaa alan ammattilaisten oikeusturvaa ja siten myös työturvallisuutta, sanoo Talentian erityisasiantuntija Päivi Vepsä.

Laittomasta uhkauksesta on kyse silloin, kun työpaikan ulkopuolinen henkilö uhkaa työntekijää rikoksella niin, että uhatulla on syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.

Yhteiskunnan ja työnantajan on puolustettava työntekijöitä

– Lakimuutos tuskin lisää rikosilmoituksia valtavasti: asiakastuntemus sekä kynnys rikosilmoituksentekoon ovat alalla korkealla jo ennestään. Muutos antaa kuitenkin uhkauksen tekijälle viestin, että laiton uhkaaminen on rikos, johon yhteiskunta puuttuu työntekijästä riippumattomista syistä. Tällä voi olla uhkailua estäväkin vaikutus, Vepsä pohtii.

Talentian mielestä työnantajan tai työsuojeluorganisaation nimeämän henkilön pitää ensisijaisesti ottaa vastuu ilmoituksen tekemisestä syyttäjälle. Näin uhkailu tulee paremmin tietoon ja tilastoitua sekä tukitoimet ja uhkauksen vastaiset toimet kirjattua.

Talentia kannustaa työnantajia ja työsuojeluorganisaatiota puuttumaan entistä aktiivisemmin henkilöstön henkiseen kuormittuneisuuteen ja sen syihin. Työntekijöiden tietoisuutta saatavilla olevasta tuesta ja avusta on lisättävä.

– Yhteiskunnan ja työnantajan on otettava asia haltuunsa ja puolustettava työntekijää. Tällä on kiire, koska keinot uhkailla lisääntyvät jatkuvasti digimaailmassa. Myös maalittamiseen on työpaikoilla syytä varautua riittävän tuen ja toimintaohjeistusten keinoin, Vepsä sanoo.

Lue lisää: Talentian lausunto laittomasta uhkauksesta