Talentian tavoitteet Euroopan parlamentin vaaleissa

Euroopan unionin on tehtävä konkreettisia toimia työturvallisuuden ja mielenterveyden parantamisen eteen, painottaa Talentia eurovaalitavoitteissaan.

Kymmenet miljoonat EU-kansalaiset kärsivät työperäisestä stressistä ja mielenterveyden häiriöistä. Se tulee kalliiksi. EU:ssa on toimittava entistä ponnekkaammin sen eteen, että työpaikoilla voidaan hyvin. Kun työntekijät jaksavat työssään, parantaa se talouden kestävyyttä ja kilpailukykyä. Samalla yhteiskunta säästää muun muassa terveydenhuoltokustannuksissa ja muissa kuluissa.

Europarlamenttivaalien äänestyspäivä on Suomessa sunnuntai 9.6.2024.

Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024. Suomesta valitaan 15 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä.


1. Työturvallisuuden ja työsuojelun parantamista on jatkettava

Työn psykososiaaliset riskit ovat merkittävä ongelma niin kansanterveydelle kuin kansantaloudelle. Silti työn psykososiaalisista riskitekijöistä ei ole vielä säädetty direktiiviä EU-tasolla.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tutkimuksessa 88 prosenttia työnantajista kertoo, että heille työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtimisen tärkein syy on halu noudattaa lainsäädäntöä.

EU:n työterveys- ja työturvallisuuspolitiikassa tarvitaan tehokkaita lainsäädäntötoimia, jotta työntekijöiden terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa.

Talentian ehdotukset toimenpiteiksi:

  • On säädettävä työn psyykkisiä riskejä ja mielenterveyttä koskeva direktiivi, jolla voidaan estää työpaikan psykososiaalisia riskejä.
  • EU-maissa on lisättävä tietoa työperäisistä psykososiaalisista riskeistä ja annettava eri alojen työntekijöille riskien ehkäisemistä varten yksinkertaisia käytännön välineitä.
  • Psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekevien työntekijöiden tukea on vahvistettava niin kansallisella kuin EU-tasolla.
  • EU-tasolla on pienennettävä riskejä, jotka johtuvat työn rakenteellisista ongelmista, kuten heikosta työn suunnittelusta tai huonosta johtamisesta.
  • EU-tasolla on luotava mekanismeja edellä mainittujen riskien ehkäisemiseksi ja niistä kärsineiden työntekijöiden töihin palaamisen tueksi.
  • Työmarkkinaosapuolten yhteistyötä on parannettava EU:ssa ja kansallisella tasolla, jotta työelämän murrokseen voidaan vastata työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta vahvistamalla.

2. Mielenterveyden edistämistä on lujitettava

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) mukaan Euroopassa neljäsosa työntekijöistä kärsii liiallisesta työperäisestä stressistä ja noin puolet työntekijöistä arvioi stressin yleiseksi työpaikallaan. Yli puolet kaikista menetetyistä työpäivistä johtuu stressistä.

Suomessa eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Kelan tilastojen mukaan. Talentian työolobarometrista taas selviää, että sosiaalialan korkeakoulutetuista yli puolet uskoo työhyvinvointinsa ja työkykynsä heikentyvän.

Jo ennen koronapandemiaa noin 84 miljoonaa ihmistä kärsi EU:ssa mielenterveysongelmista. Mielenterveyskriisi Euroopassa maksaa vuosittain satoja miljardeja euroja.

Talentian ehdotukset toimenpiteiksi:

  • EU:n on jatkettava työtä kohti entistä kunnianhimoisempaa mielenterveysstrategiaa.
  • EU-jäsenmaiden tulee edelleen rahoittaa mielenterveyshankkeita ja vahvistaa mielenterveyttä tukevia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia rakenteita.
  • Mielenterveys on otettava osaksi työterveys- ja työturvallisuusvalmiutta koskevia suunnitelmia.

Liity Talentiaan

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen ikiomaan ammattijärjestöön, liity nyt!