Tiedote

Talentia irtisanoi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen: Palkkaohjelma on välttämätön

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät toden teolla tänään 15.2., ja samalla Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia irtisanoi 30.4.2022 asti voimassa olevan työehtosopimuksen. Irtisanominen tarkoittaa sitä, että mikäli neuvotteluissa ei päästä eteenpäin tai niiden lopputulos ei tyydytä, ovat työtaistelutoimenpiteet mahdollisia 1.5.2022 alkaen.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat laahaavat julkista sektoria jäljessä, ja Talentia vaatii tähän korjausta.

‒ Palkat ovat kehnot myös kunnissa, joten on räikeää epätasa-arvoa, että samasta työstä saa yksityisellä sektorilla jopa vähemmän. Tilanne on tämä esimerkiksi työvoimapula-ammateissa, kuten varhaiskasvatuksen opettajilla ja lastensuojelulaitoksissa työskentelevillä sosionomeilla Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Työstä tulee maksaa kunnon palkka

Talentia katsoo, että sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkaongelmat saadaan kuntoon vain monivuotisella palkkaohjelmalla.

‒ Yleiskorotuksilla ei kurota umpeen sitä palkkaepätasa-arvoa, mitä sosiaalialan korkeakoulutetut kokevat. Heidän työnsä on erittäin vaativaa kaikkein heikompiosaisten kanssa tehtävää työtä, ja koronan jäljiltä vastuulla on myös yhteiskunnan jälleenrakennus. Kyllä tästä tulee maksaa kunnon palkka, Jenni Karsio sanoo.

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät kunta-alalla (68 %) ja yksityisellä sektorilla (28 %) sekä valtiolla (2 %). Talentia neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät työskentelevät mm. yksityisissä lastensuojelulaitoksissa tai päiväkodeissa. Julkisen sektorin (kunta, valtio, kirkko, AVAINTA) työ- ja virkaehtosopimukset talentialaisten puolesta neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestä JUKO.

Lisätietoja:
Jenni Karsio, puheenjohtaja, puh. 044 541 5955
Paula Kangasmaa, neuvottelujohtaja, puh. 09 3158 6040

>> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla